13

Чи є коректним оминання кінцевого голосного у дієсловах наказового способу першої особи множини: "ходім подивимось" замість "ходімо подивимось"?

Стаття у Вікіпедії лише згадує про його існування для 1-ї особи у множині, але не містить прикладів.

1 Answer 1

9

Так, оминання кінцевого o є коректним, та вживається здебільшого в розмовній та в поетичній мові (задля збереження ритму, наприклад українська народна пісня «Ой добраніч усім на ніч, ходім, любко, спати»). Зверніть увагу, що для для 1-ї особи множини існує 2 типи закінчень:

  1. -ім(о)/-їм(о) — пишім(о), говорім(о), стоїм(о)

  2. -мо — даймо, читаймо, сідаймо

Кінцеве o може зникати лише в закінченнях першого типу, тобто коли перед м є i. Про те, які саме дієслова отримують закінчення типу 1, а які типу 2, можна почитати тут.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.