3

Знайшла значення у словнику слова "поверховий", воно має два варіанти: 1-той, що має поверхи; 2-неглибокий; А значення "поверхневе" - той що перебуває, здійснююється біля поверхні... Зустрічала обидва варіанти, тоді як правильно вживати у контексті слова "уявлення"

1 Answer 1

1

У СУМ-11 знаджу таке пояснення:

ПОВЕРХОВИЙ 2, а, е. 1,. рідко. Те саме, що поверхневий. Вся ділянка під будівництво спланована з урахуванням відводу поверхових вод (Архітектура і будівництво, 4, 1955, 23).

ПОВЕРХНЕ́ВИЙ, а, е. Який розміщується, перебуває, відбувається і т. ін. на поверхні чи недалеко від поверхні чого-небудь.

У сільській місцевості для забезпечення водою потрібно використовувати підземні джерела, де води вищої якості порівняно з поверхневими (Хлібороб України, 8, 1969, 27).

Тобто саме у цьому значенні поняття будуть тотожними.

Проте щодо самого контекту, що Ви подаєте, то на сайті Мова - ДНК нації пишуть, що правильно "поверхове уявлення":

Спілкування у соцмережах дає поверхові уявлення про людину. А поверхневими бувають джерела.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.