5

У Києві є кафе, що називається "Картата Потата". Цікавить що означає цей вираз? У СУМ-20 знайшла лише те, що означає "картатий":

Із чотирикутними візерунками, малюнками.

Ходкевич витяг картату червону хустку і витер спітнілу голову (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 133).

2 Answers 2

5

У Академічному тлумачному словнику (1970—1980) знаходимо:

КАРТА́ТИЙ, а, е. Із чотирикутними візерунками, малюнками (про тканину, одяг і т. ін.). На Марині плахта — аж очі на себе бере: картата, червчата, шовком заткана (Панас Мирний, IV, 1955, 225); На другому тракторі сидить юнак. На ньому картата сорочка й капелюх (Юрій Яновський, II, 1954, 233); Ходкевич витяг картату червону хустку і витер спітнілу голову (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 133).

Потата, очевидно, з англ. «potato»- картопля META Перекладач з Англійської на Українську. Це слово у словосполученні «Картата Потата» - це матеріальне (лексичне) запозичення - запозичення, за якого з іноземної в рідну мову входить лексична одиниця повністю (значення й експонент). Вступ до мовознавства - Кочерган М.П. - Запозичення.

Отже, це «картопля з чотирикутними візерунками». Думаю, автори цього проекту не дуже «заморочувалися» і не намагалися вкласти у назву надто глибокий зміст. Це назва кулінарного шоу, то, очевидно, має зв’язок з картоплею, приготованою таким способом: Чіпси шкода або користь.

4

Ось як пояснює назву проекту "Картата Потата" його автор:

"Картата потата" - це картата картопля, в перекладі з західно-українського діалекту.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.