2

Часто люди вживають вираз "...вирізали апендицит". Перевіривши в словнику виявила, що апендицитом називається саме захворювання, а орган, що вирізають під час операції, називають апендиксом. Чи це специфіка медичних термінів? Як все-таки правильно сказати "вирізали апендицит" чи "вирізали апендикс"?

0
2

Щодо підтвердження Ваших думок про сплутування термінів, натрапила також на статтю у Віснику здоров’я:

Як не дивно, але в розумінні багатьох людей терміни «апендикс» і «апендицит» є абсолютно рівними за своїм значенням. У народі часто можна почути ріжучі слух будь-якого лікаря або біолога вислови про те, як болить апендицит або про те, що хтось переніс апендикс.

Слід чітко розмежовувати ці терміни. Апендикс - це назва органу. А термін «апендицит» використовують для позначення патологічного стану, при якому спостерігається запалення червоподібного відростка. В результаті в порожнині органу відзначається посилений розвиток мікроорганізмів, що, в свою чергу, обумовлює запалення слизової оболонки червоподібного відростка, порушується пересування крові по судинах в цій ділянці тіла і призводить до відмирання клітин та тканин.

Знайшла також і ще одне джерело: Уроки української мови, де йдеться про ці терміни і їх розмежування:

Апендикс і апендицит. Перше слово означає “червоподібний відросток сліпої кишки людини та деяких хребетних тварин,” друге — “запалення апендикса”. Тому не слід казати і писати: вирізали апендицит, хворіє апендицитом. Адже насправді вирізують (видаляють) апендикс, а хворіють на апендицит.

Дозволю і собі висловити власні міркування.

Не можна ж виразати хворобу, тому вирізають орган - апендикс. Ймовірно, людям озвучили, що діагноз "апендицит" і вилікуватись потрібнно шляхом хірургічного втручання, тобто вирізання. Можливо, звідти пішло і саме сплутування понять.

1
  • 2
    Додам список хвороб і органів дихання для ілюстрації: трахеїт - запалення трахеї, бронхіт - запалення бронхів.
    – Artemix
    Mar 23 '18 at 18:17

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.