-2

Помітила, що є два варіанти вживання. Тож як правильно, "мій адрес" чи "моя адреса"?

1
  • пошук в мережі на адрес чи дареса видав багато достойних відповідей, чим вони вас не влаштували?
    – Yola
    Mar 23 '18 at 18:15
2

Сайт Мова - ДНК нації enter image description here

У СУМ online (1-8 томи)

АДРЕ́СА 1. Позначення місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь; 2. інформ. Унікальний ідентифікатор або номер, що присвоюється комп'ютерному пристрою чи об’єкту комп'ютерної мережі для операцій із ними.

А́ДРЕС Письмове вітання з нагоди відзначення ювілею чи іншої видатної події.

Правильно "моя адреса"

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.