4

Підкажіть, чи можна в діловій документації, а саме під час протоколюванні наради вживати слово "наразі".

Доповідачі часто використовують його у своїх виступах. Але коли я почала шукати, то натрапила на таку інформацію у СЛОВОПЕДІЇ

На разі (вислів польський, до речі, його треба окремо писати) у перекладі українською означає “поки що”, а не “зараз”, як вважають деякі автори газетних публікацій, теле- і радіопередач.

І тепер не знаю, як має бути правильно.

2 Answers 2

3

У СУМ-11

НАРА́ЗІ, присл., діал. Поки що, зараз. Всміхнувся [Леон] силуваним сміхом, не знаючи наразі, на яку відповідь здобутися (Іван Франко, V, 1951, 330); — Наразі пані мусить ще якийсь час відпочивати, — мовив він, запинаючись (Ярослав Галан, Гори.., 1956, 19); — Наразі піду до міста (Семен Журахович, Бук. повість, 1959, 70).

Експрес-урок від Олександра Авраменко

Варто пам'ятати слово "наразі" пишеться разом. Оскільки слово "наразі" діалектне використовувати його при протоколюванні наради не можна, краще написати слово "зараз" або "поки що".

Із сайту "Ділова мова"

У сучасній літературній мові діалектна лексика зустрічається дуже рідко. І зовсім не використовується в діловому мовленні, науковому та публіцистичному стилях.

9
 • Не відповідає на запитання «чи можна в діловій документації» (але мінус не ставив, бо інформація корисна).
  – Sasha
  Mar 23, 2018 at 18:27
 • Але ж СУМ-11 стверджує, що воно діалектне. Чи можна діалектні слова вживати в діловій документації? Чи якісь новіші джерела стверджують, що воно вже вийшло за межі діалектної лексики?
  – Sasha
  Mar 25, 2018 at 17:41
 • 1
  Однак є підстави вважати, що слово «нара́зі» могло вийти за межі суто діалектної лексики. За даними linguisto.eu вживання «наразі» у порівнянні з 1990-ми роками виросло принаймні на порядок; вживання слова «наразі» у прикладах СУМ-20 збільшилося порівняно з СУМ-11 («вкладення¹», «донор»); на сайтах *.gov.ua «наразі» вживається понад 600 разів (rada >500). У словнику ВТССУМ і «Словниках України on-line» «наразі» вже не має примітки «діал.».
  – Sasha
  Mar 26, 2018 at 10:26
 • (Вибачте, що ненавмисне схиляю Вашу відповідь то в один бік, то в інший, просто початкова версія Вашої відповіді, на мою думку, не відповідала до кінця на поставлене запитання.)
  – Sasha
  Mar 26, 2018 at 10:27
 • 1
  @Sasha так, я вважаю, що краще почекати поки будуть підтвердження. Та у відповіді обов'язково додам "поки що". Mar 26, 2018 at 17:08
0

Наразі - станом речей на зараз, на цей момент.


Вставні слова, особливо на початку речення або абзацу, цілком виправдана загально поширена техніка, властива усному діловому мовленню.

Та слід пам'ятати, що документарна ділова мова вимагає насамперед точності і достовірності інформації. Тому у Звіті чи Meeting report-е краще записати "станом на момент доповіді" або "станом на [дата] [час]".

Прислівники часу

Характеризують дію за часовими відношеннями і відповідають на питання: коли?, відколи?, як довго?, доки? (тепер, колись, віддавна, щороку, завжди, учора, понині, одвіку).

enter image description here enter image description here

ДУМ


Особливості офіційно-ділового стилю української мови

Офіційно-діловий стиль задовольняє потреби суспільства в ділових, юридично-правових, виробничо-економічних і дипломатичних стосунках, вживається в ділових паперах – державних і приватних документах.

Основна функція – повідомлення фактів державного і приватного значення. Загальні особливості стилю : офіційність, точність, конкретність змісту, чіткість, стислість, логічна послідовність, однозначність формулювань, стандартизація. Офіційно-діловий стиль вживається в писемній (рідше усній) формі; тип мовлення – розповідь, опис.

Лексичні особливості: нейтральна лексика, професійні слова (формули- кліше),канцелярські штампи й шаблони. У синтаксисі офіційно-ділового стилю використовуються прості речення, поширені однорідними членами речення, вставними і вставленими конструкціями; вживаються безособові і наказові усталені конструкції, складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними , причини, умови, наслідку.

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ

Документ – це засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Це матеріальний об'єкт, оформлений у заведеному порядку, який характеризується встановленою законодавством юридичною силою – властивістю, наданою йому чинним законодавством, яка є підставою для розв’язання правових питань, здійснення правового регулювання й виконання управлінських функцій.

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

enter image description here

ДУМ - навчальний посібник

Українське ділове мовлення

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.