1

This question already has an answer here:

В українській мові існує слово "підковдра", але в Академічному тлумачному словнику української мови я знайшов слово "підодіяльник", і хоч багато людей кажуть, що це калька з російської. Отож, виходить якщо людина використає слово "підодіяльник" ми не зможемо її виправити, адже вона може сказати, що знайшла таке слово в словнику. То чи можна все таки вживати данне слово, и все ж краще використовувати слово "підковдра"?

marked as duplicate by Mariia Matskevych, Oksanka S., Sasha, P. Vowk, Artemix Mar 23 '18 at 12:41

This question has been asked before and already has an answer. If those answers do not fully address your question, please ask a new question.

  • @Анатолій, Ваше запитання, по-моєму, несуттєво відрізняється від наведеного Марією. Отож я голосую за його закриття. Якщо Ви не згодні — будь ласка, обґрунтуйте. – Sasha Mar 23 '18 at 11:47
0

В СУМ-11 є обидва слова

ПІДОДІЯЛЬНИК Легкий чохол, який одягають на ковдру або прикріплюють до неї; підковдра.

ПІДКОВДРА Те саме, що підодіяльник.

У програмі "Експрес-урок української" Олександр Авраменко вказує, що найбільш доцільно використовувати "підковдра", коли ми говоримо про легкий чохол, який одягають на ковдру.

На мою думку, в усній мові можемо вживати обидва варіанти (зокрема в оточені, яке Вас розуміє).

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.