1

Кожна жінка хотіла б почути таку фразу: "Ви сьогодні прекрасна". В даному реченні прикметник узгоджується зі словом Ви в однині. Але наприклад у реченні: "Ви були відсутні на діловій вечері?" прикметник узгоджується в множині. То ж як правильно узгоджувати прикметники з пошанною множиною (Ви)?

1 Answer 1

3

У діловому мовлені пошанну множину Ви бажано узгоджувати з прикметником у множині.

Ви зорієнтовані в цьому питанні.

У невимушеному спілкуванні – в однині.

Світлано, ви неперевершена!

Більш детально можна ознайомитися у "Експрес-урок української" з Олександром Авраменко.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.