0

This question already has an answer here:

Питання стосується двох відомих професій, які вважаються жіночими, але можуть також виконуватися чоловіками. Отож, якщо танцівниця балету називається балерина, то як назвати чоловіка який займається балетом? Таке ж саме питання стосується професії няні. В словниках української мови, а також у російських академічних словниках мені не вдалося знайти відповідників, то невже у нашій мові справді немає данних відповідників і можна використовувати лише "танцівник балету" та "доглядач за дитиною"?

marked as duplicate by Mariia Matskevych, Oksanka S., bytebuster Mar 23 '18 at 12:42

This question has been asked before and already has an answer. If those answers do not fully address your question, please ask a new question.

0

Словник української мови у 20 томах

БАЛЕРУ́Н, , чоловічий рід, розмовне Артист балету; танцівник.

На гастролі поїде ціла трупа – 120 осіб, серед яких балерини, балеруни, симфонічний оркестр, художники і технічні працівники (з газ.); Стрункий балерун;

У порівнянні. А вишибала цілує ручки нареченій, розкланюється, як балерун (А. Крижанівський).

Слова "нянь" в словниках не знайшла.

Проте в СУМ-11 присутне

НЯНЬКО а, чоловічий рід, діалектне Тато. Почав Іванко казати своєму нянькові: — Я, няньку, йду світа пізнати (Андрій Калин, Закарп. казки, 1955, 12);

Частіше в розмові використовують няня-чоловік, однозначного заміника немає.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.