4

В Академічному тлумачному словнику української мови можна знайти слово "зал", а "зала" у ньому визначається як його абсолютний синонім, але якщо можна погодитися з тим, що, наприклад, у словосполучені "глядацький зал", іменник "зал" справді можна замінити на "зала", то як бути з такими словами як "спортзал", "кінозал" чи "танцзал"? Чи можлива заміна у таких випадках, адже я також знайшов інформацію, що все ж таки у сучасній українській мові варіант "зал" є більш поширеним.

1 Answer 1

0

Правильно і так, і так. Аби довести, наведу статтю із сучасного Словника української мови:

ЗАЛ, у, ч., ЗА́ЛА, и, ж.

  1. Велике приміщення для багатолюдних зборів, засідань, занять і т. ін.

Ясна зала вся світлом палає, Грім плескання, громада без ліку, Гомонить люд, співця викликає, – Він придбав собі славу велику!(Леся Українка);

Зал засідань нагадує студентську аудиторію (І. Кириленко)

  1. розм. Простора кімната, признач. для приймання гостей, розваг і т. ін.; вітальня.

– Якого тут багато кімнат! – промовила Ганя. – От і багато! Перша кімната буде прихожа; друга – прийомна, третя – зала (І. Нечуй-Левицький);

Зал є найважливішим приміщенням у будинку. Саме тут проводяться сімейні свята, чаювання, зустрічі з гостями сім'ї (із журн.).

Як приклад, ще у цьому словнику наводяться і такі поняття:

(1) А́ктовий зал <А́ктова за́ла> – приміщення для урочистих зборів у навчальних закладах, установах.

Прокопові здавалося, нiби вiн кохає Ольгу. Пам'ятає, як вперше привiв її на вечiрку до актового залу(В. Підмогильний);

Він вийшов із актової зали й безцільно тинявся по порожніх шкільних коридорах (Б. Антоненко-Давидович);

(2) Гіпости́льний зал <Гіпости́льна за́ла> – просторе крите приміщення палацу чи храму, стелю якого підпирають масивні колони (перев. в архітектурі Стародавнього Сходу); гіпостиль.

Зліва від гіпостильного залу стоїть римський олтар, розписаний латинськими написами і присвячений імператорові Августу(з наук.-попул. літ.).

Також є ще експрес-урок від Олександра Авременка у Сніданку з 1+1, де він пояснює, що:

Зал і зала - це паралельні родові форми. Наприклад, абрикос і абрикоса, птах і птаха, сусід і сусіда.

Використання цих форм пояснюється тим, що лексеми запозичені з різних мов:

Зал - чол. р.; з німецької мови.

Зала - жін. р.; з французької мови.

Проте, як Ви правильно зауважили, в українській мові є більш поширеним використання чоловічого роду: глядацький зал, спортивний зал, танцювальний зал.

2
  • Перша половина відповіді дублює джерело, згадане у запитанні. А друга не пояснює, чи можна слово зала використовувати у складних словах: спротзала. Мені здалося, що автор саме про це запитував. Commented Mar 23, 2018 at 13:27
  • @bytebuster, але автор посту основне питання поставив так: Як правильно “зал” чи “зала”? Я на нього відповіла. Щодо першої часнини відповіді, то мені, наприклад, не зрозуміло, чи це СУМ-20, чи СУМ-8. Наводжу СУМ-8 якнайбільш актуальне джерело. Щодо другої частини, я вказала, що Зал і зала - це паралельні родові форми, посилаючись на О. Авраменка. Вкінці зробила висновок, про який запитував автор: в українській мові є більш поширеним (!) використання чоловічого роду: глядацький зал, спортивний зал, танцювальний зал.
    – Oksanka S.
    Commented Mar 23, 2018 at 17:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.