3

Чи завжди можливо замінити прикметник "родинний" прикметником "фамільний"?

В академічному тлумачному словнику можна знайти обидва слова і вони вважаються синонімами, однак слово "родинний" має набагато більше визначень, тому чи правильно буде виконувати такі заміни: "родинне село" - "фамільне село", "родинне гніздечко" - "фамільне гніздечко", тощо?

Чи все ж таки ці слова не можна вважати абсолютними синонімами?

2 Answers 2

1

У Словнику української мови 1970-1980 рр. подають такі статті:

РОДИ́ННИЙ, а, е. 1. прикм. до родина

  1. Взагалі родинне життя надзвичайно якось скоро увійшло в свою колію (Гнат Хоткевич, II, 1966, 11)

/ Який належить родині, сім'ї.

Воля витягла з шафи оберемок старої родинної одежі й пожбурила на ліжко (Юрій Яновський, II, 1954, 89)

/ Який переходить від покоління до покоління.

— Написала в листі, що це ковзани не прості, а майже родинна реліквія (Андрій Головко, II, 1957, 589).

/ Який здійснюється, відбувається за участю членів родини, сім'ї.

На родинній нараді було вирішено, що я мушу вчитися, дійти до інженера, а то й ще вище (Юрій Яновський, II, 1954, 17)

/ Який складається з членів родини, сім'ї.

Родинне коло діда оточило, Сини та дочки, й молоді онуки (Леся Українка, I, 1951, 52).

  1. Стос. до родини (у 1 знач.), пов'язаний з життям родини, в родині.

Нездорові родинні обставини, розлад батьками, міщанський побут, надмірне потурання дитячим примхам негативно впливають на виховання дітей (Історія української літератури, II, 1956, 222).

  1. Притаманний, власт. рідним (про почуття, стосунки, ставлення).

Племінник не дуже любив свого дядю, але мусив підтримувати тісні родинні взаємини (Оксана Іваненко, Тарас. шляхи. 1954, 190)

  1. діал. В якому народився і виріс хто-небудь; рідний (у 4 знач.).

Панщина вигнала мене з родинного гнізда і з порядного господаря зробила жебраком (Іван Франко, VI, 1951, 196)

Щодо прикметника "фамільний", там же знаходимо таку інформацію:

ФАМІ́ЛЬНИЙ, а, е. 1. заст, діал.. Прикм. до фамілія 2; родовий.

Це була натура добра зроду, але зовсім попсована фамільними традиціями панства (Нечуй-Левицький, II, 1956, 39).

Аби точніше зрозуміти, зіертаємось до пропонованої нам статті про значення слова "фамілія":

  1. розм. Те саме, що прізвище

  2. — Він якогось пана підписаря підписар, чи що! Фамілія його — Серединський (Нечуй-Левицький, I, 1956, 122).

  3. заст. Рід (у 2 знач.).

Ми всім селом у дивізію пішли, а на селі у нас якраз дві фамілії: Довгоруки та Семиволоси (Юрій Смолич, Театр.., 1940, 122).

  1. діал. Родина, члени родини. — Бувай здоров, Орлюче! Кланяйся від нас своєму дому і всій фамілії (Олександр Довженко, I, 1958, 323).

Отже, ці слова є синонімам, відмінність лише у тому, що "родинний" - той, що стосується родини; такий прикметник можна використовувати у будь-якому стилі, зокрема і науковому, й офіційно-діловому. Щодо "фамільний", то це той, що стосується безпосередньо фамілії. Таким чином, якщо приглянутися до самих міток, що подає СУМ-20 у кожній наведеній мною статті, то побачимо, що лексема "фамільний" є дещо застарілою і використовується лише у розмовному стилі та діалектах.

1
  • У запитанні автор посилається на СУМ, тому цитату можна було б і не таку розлогу пропонувати… :) Mar 23, 2018 at 13:22
1

Згідно із Словником синонімів "родинний" та "фамільний" є повними синонімами.

РОДИ́ННИЙ, СІМЕ́ЙНИЙ, РОДИЧІ́ВСЬКИЙрозм.,ФАМІ́ЛЬНИЙ (розм.), ФАМІЛІ́ЙНИЙ (розм.);ДОМА́ШНІЙ, ДОМО́ВИЙ. - Пор. 1. роди́на.

СПАДКО́ВИЙ (про фізичні й духовні якості - який передається наступним поколінням), ВРО́ДЖЕНИЙ, РОДОВИ́Й, РОДИ́ННИЙ, ФАМІ́ЛЬНИЙ (заст.), ФАМІЛІ́ЙНИЙ (заст.), діал.- Щоправда, характер поганий. Але ж, батеньку мій, усім не догодиш!.. Потім, можливо, це в нього спадкове (О. Довженко); Очі в графині жовті, не такі, як у Лукії, але це родове, графи Скаржинські завжди мали такі очі, круглі, жовті й пронизливі (О. Донченко).

В усній мові можемо вживати ці слова, як взаємозамінні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.