4

Чи правильно вживати словосполучення «шуми в серці»? На офіційному сайті української мови зазаначено, що лише однину мають збірні іменники (Singularia tantum). Слово "шум" в Академічному тлумачному словнику (1970—1980)-сукупність різноманітних звуків, які швидко змінюються за частотою і силою. Отже, це слово мало б вживатися лише в однині.

1 Answer 1

3

Це процес зміщення значення, бо лікарі надають шумам, болям інше, менш загальне і більш конкретне значення.

Іноді від названих іменнників може утворюватись форма множини, але при цьому відбувається зміщення у лексичному значенні. Зокрема через форму мнножини конкретне зачення може протиставлятися більш загальному, тоді форми множини набувають спеціалізованих значень, а саме:

  1. сортів або різновидів речовин і матеріалів: мед - меди, вода - води, сталь - сталі, масло - масла;

  2. різних проявів абстрактних ознак: швидкість - швидкості;

  3. співвідношення величин за масою, розміром або інтенсивністю вияву: пісок - піски, сніг - сніги, жито - жита, біль - болі;

  4. однойменних осіб або предметів: Привіт вам, Петрики, Марусі, Олі, Гриці (М. Рильський);

  5. номінанацій, узагальнених на основі характеристичних ознак, пов'язаних з відповідними власними назвами: Давайте нам літературу. Давайте Байронів, Шекспірів, Гете (М. Коцюбинський);

  6. сукупності осіб, пов'язаних родинними стосунками: родина Королів.

Підручник з СУМ

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.