2

Одного разу після концерту почула вислів "арфіст чудово грав". Зразу виникло питання: "А чому арфіст, а не арф'яр?". Чи не буде це калькою до рос."арфист"? Знайшла це слово у Матеріалі з Вікісловника, але тут інформації майже немає. Академічний тлумачний словник (1970—1980) подає лише слово "арфіст", а "арф'яр"- ні. Як тоді правильно ?

1 Answer 1

2

Сучасний Словник української мови подає 2 статті про значення цього слова:

АРФІ́СТ, а, ч. Музикант, який грає на арфі.

Арфіст грав натхненно (з газ.).

Оскільки цей словник не подає слова "арф’яр", вводимо "арф’ярка" і видає таку статтю:

АРФ'Я́РКА див. арф'я́нка. АРФ'Я́НКА, АРФ'Я́РКА, и, ж., заст. Арфістка.

На другий вечір зібрався до Штемберга в садок трохи не увесь город подивитися на чудо садове – на писану красу арф'янки (Панас Мирний);

*Арф'ярка видивилася на нього, а її пальці тим часом машинально забігали по струнах** (І. Франко).

Про використання суфікса -іст читаємо, що у пункті № 56. є відсилання до -ист.

  1. -ист, -иста, -іст на означення носія професії, вмілости, або приналежности людини до чогось (тут спалися два наростки український -ист і чужомовний -іст: бандурист (старіша форма бандуриста), цимбалист (-иста, -истий), басиста і деякі інші, але тепер здебільшого цей наросток вживається як чужомовний, отже то як -ист, то як -іст: юрист, артист..., спеціяліст..., навіть україніст, боротьбіст...

Щодо суфікса -яр, то знаходимо інформацію у пункті № 17:

-ар, -яр — дуже поширений наросток на означення особи певної професії; найчастіше при іменникових пнях: байкар, бляхар, біляр, вівчар, віспар, кобзар, штукар, дзвонар, злидар, книгар, скотар, пачкар, чоботар, дояр, плугар (плуга́тар), тесляр, коминяр, вапняр, голяр, повістяр, газетяр, скляр, лі́кар, то́кар, пи́сар, бо́ндар...

За анологією і арфіст.

Отже, вживання слів “арфіст” та "арф’яр" - нормативне, проте якщо приглянутись до сучасного Словника української мови, на скільки я правильно зрозуміла, вімнінність у пропонованих Вами словах лише у тому, що суфікс -іст застарілий.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.