2

Часто у розмові чуємо "смачні напитки". Чи правильно вживати це слово? Знайшла різну інформацію: у Публічному електронному словнику української мови - "те саме, що напі́й", а в Довіднику з українського слововживання М.Волощак - "напиток" неправильно вживати, а лише "напій".

1 Answer 1

1

Насправді інформації не так багато щодо використання слова "напиток". Проте якщо приглянутись до Словника української мови 1970-1980 рр., то бачимо саме таку статтю:

НАПИ́ТОК, тку, чол., розм., Те саме, що напій.

На столі білий як сніг обрус, добірні страви й напитки (Леся Українка, III, 1952, 472);

В домі було все приготовлене для гостя: в найбільшій кімнаті стояв стіл з наїдками й напитками (Анатолій Хорунжий, Ковила, 1960, 27).

Оскільки у словнику є позначка розм., що означає розмовне, то це слово все ж використовується у розмовному стилі, проте у науковому чи офіційно-діловому його використовувати НЕ варто.

Також на Офіційному сайті Української мови подають:

Синоніми до слова НАПІЙ: питво, пиття, (пре. хмільний) трунок, (гидкий) пійло, мн. ур. меди.

Синоніма ж "напиток" тут не згадано.

З Вашого дозволу, висловлю і свою позицію. Так, СУМ-20 не забороняє використання цього слова і навіть вказує на вживання його у розмовному стилі. Проте якщо у нашій мові є слово "напій", то краще оминати попереднє і використовувати саме його. >

2
  • 1
    З іншого боку, якщо у нас є питомими слова вжиток, податок, росток, тобто, сама морфологія цілком питома, то чому б не вважати і напиток питомим, хоча spell checker його і підкреслює червоним? Mar 22, 2018 at 20:31
  • З одного боку то так, але з другого, як на мене, більш милозвучно звучить "напій", аніж "напиток". Щодо пропонованих Вами слів, то тут нема куди діватись, ці слова, звичайно ж, питомі і суфіксів, які б замінити нема. Та й, зрештою, якби з’явилися зараз, сумніваюся, що нам би теж хотілося їх замінювати на звичні "ок".
    – Oksanka S.
    Mar 22, 2018 at 20:45

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.