4

Виникло питання щодо етимології слова "ничка" ( в значенні "схованка"). Знайшла інформацію про це слово у Словарі українського сленгу. Отже, ненормативно його вживати. Чому воно стало сленговим? Намагалася знайти відповідь у етимології, але не знайшла. А слово "никати" має інше значення у Академічний тлумачний словник (1970—1980). Допоможіть знайти твірне слово.

1
  • 3
    Дуже дивно, що тлумачний словник 70-х не зазначає у слова никати значення ховати (а слів «заникати» і «заникатися» узагалі не містить). По-моєму, доволі відомі значення; і СУМ-20 зазначає. Невже це справді неологізми (риторичне питання)?
    – Sasha
    Mar 22, 2018 at 19:27

1 Answer 1

5

В Етимологічному словнику української мови, том 4, ст. 93 подана така інформація:

[нИчка1] <<казкова істота, що пряде вночі">> (з укр. ?); - неясне; можливо, пов'язане з ніч, нічка.

[нИчка2] (у сполуці [н. непримітка] (бот.) "недоросток маленький" Ж; -очевидно, похідне утворення від никнути "припадати до землі"; назва зумовлена тим, що ця маленька рослина має витке, простягнуте стебло. - Див. ще нИкнути.

[нИчка3] - див. нИшкати.

На цій же сторінці є відсилання до слова “нишкати”. Перевіряємо інформацію:

[нИшкати] "Шмигати", [нИшкавка] "пролаза", [нuчка] (орн.).; можливо, пов'язане з никати <<ТИнятися>>.

У статті “никнути” (с. 87) подають таке значення:

[нИкнути] "Нахилятися, нагинатися, припадати до землі; зникати, "Ходити без діла, без мети, тинятися; заглядати; [дивитися; нахилятися Ж; нюхати, нишпорити, шукати]", ник (виг.) "зирк, глядь; шасть", никлий "похилений; сумний; [слабкий, ніжний Ж]", "нижчий" До, вникати, зникати, зюікнути, зюікти, [зниксівий] "минущий" Ж, зниклий; - р. никнуть "схилятися, нахилятися; слабнути", бр. "нікнуць" "схилятися, на хилятися, [нікаць] "Шукаючи заглядати всюди; нахиляти Голову; ховатися>>, др. никнути "схилятися, припадати", п. "зникати", схв. "поникнути; "упасти на коліна", слн. "зникнути", стсл."нахилитися"; -ПСЛ. "схилятися, нахилятися, зникат", очевидно, генетично тотожне "з'являтися, проростати" з'являтися, проростати"

Отже, “ничка” — походить із “никнути”, що означає ховатися, відповідно і означає “схованка”.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.