5

Коли людина має несподіваний успіх у якійсь справі, кажуть, що їй щастить, таланить. Також безліч таких прикладів в художній літературі. Але останнім часом досить поширеним в українській мові стало слово везе. Щодо розмовної мови, мабуть, доцільно його використовувати. А як щодо офіційно-ділового стилю? Чи буде доцільно вживати "везе" в офіційно-діловому стилі?

1 Answer 1

6

Оскільки лексема "везе" у початковій формі буде "везти", то ж у сучасному Словнику української мови читаємо статтю, де подається така інформація:

ВЕЗТИ́, зу́, зе́ш; мин. ч. віз, везла́, ло́; недок. 2. безос., кому і без дод., розм. Щастити, таланити.

– Не везе, брат, мені, ні в чому на світі не везе!(Панас Мирний);

Сьогодні знов страшенний дощ, мокро і холодно. Не везе з погодою (М. Коцюбинський);

– Як добре, що я вас зустрів.., мені просто везе (Іван Ле).

Якщо ж у статті подається мітка "розм" тобто розмовне, робимо висновок, що таке слово можна використовувати у розмовному стилі, але в офіційно-діловому НЕ варто.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.