7

Цікавить, чи можна вживати словосполучення "у п'яному вигляді". У Словнику української мови. Академічному тлумачному словнику (1970—1980) знаходимо, що слово "нетверезий" можна вживати зі словом "стан". З того, що мені відомо, то "нетверезий вигляд" - словосполучення некоректне. А як бути зі словосполученням "п'яний вигляд"?

Маємо ж навіть Статтю 178. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.