8

На сайті Наше. Тексти пісень натрапила на пісню "Файдулі, фай". Ймовірно, це вигуки, але все ж цікавить, що означають ці слова, адже ні в Інтернеті, ні у словниках жодної інформації не знайшла.

1 Answer 1

4

ЕСУМ

Слова знаходяться, але від того не легшає.

[фай2] (у виразі фай би му) «вигук, що виражає nрокляття, побажання хвороби, смерті Г, Нед; uyp, пек О», [файі́] «тс.» О;

очевидно, запозичення з угорської мови; уг. fáj «боліти» етимологічно неясне, можливо, продов­жуючи ф.-уг. *роδʼз(-) «стружка; роз­колювати», споріднене з манс. pol’ «кусок, тріска; штука», комі pel’ny «розколювати», саам. bǫđđit «розколю­вати».

ВеЗн 74; MNTESz І 828; MSzFUE І 1 76.


[фай3] «вигук, що означає майорін­ня, мигтіння» Шейк, [фа́йкати] «розлітатися, розвіватися; махати крилами Шейк», [файкота́ти] «тс.» Шейк;

білоруська [файт] (вигук на позначення уда­ру, хапання), польська fajt (вигук на позначення падіння, бігу), fajtnąć «кивнути, махнути, захитати, заколисати; впасти, перевернутись, злетіти; скочити»;

очевидно, звуконаслідувальні утворен­ня.

Sfawski І 217; SW І 712.


[фай4] «гарно, добре» (у виразі то є такий фай) О;

очевидно, зворотне утворенння від фа́йно «гарно, добре» Нед, О; зіставляється також з уг. faj «вид» (О 2 326).

Пор. фа́йний, фа́йт.

Гадаю, тут наросток -уля, отже ьдемо відти.

[файда1] «циганський батіг з довгої палиці і шматка полотна Шейк; довгий батіг Нед», [фанда́] «довгий батіг», [фанди́сько Шейк, фанди́ще] «тс.», [фандо́ля] «довгий батіг»;

не зовсім ясне; можливо, пов'язане з [хвойди́на] «лозина», [хво́їти] «бити лозиною».

Див. ще хвойди́на.


[файда2] «люлька» Корз, [файду́ля] «тс.», [файди́ти] «курити люльку», [фай­дули́ти] «тс.» тж;

неясне.


фа́йда3 — див. хво́йда.


Чомусь здається, особливо через фай3, що означає гомону, шуму, звуку і руху міста тощо.

Особливо при пошуку зустрічається фай-дулі. Тому дулі може бути як додатковий (негативний?) вигук.

4
 • а "дулі" тоді що може означати? Аби якось тоді між собою поєдніти ці частинки. Не натрапляли на таку частинку слова?
  – Oksanka S.
  Mar 22, 2018 at 16:13
 • Можливо, якщо поєднати -уля ("істота жіночої статі з відтінком то іронічної пестливости, то згрубілости) + файт (у третьому значення), то утвориться приблизно так: файна + ж. р. (дівчина, жінка тощо)?
  – Oksanka S.
  Mar 22, 2018 at 16:19
 • Доволі цікаво! Дякую!!!
  – Oksanka S.
  Mar 22, 2018 at 16:41
 • Так, я зрозуміла, але і це добре, бо у мене навіть припущень жодних не було щодо цього слова.
  – Oksanka S.
  Mar 22, 2018 at 16:52

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.