6

Інколи говорять "Прийшов додому у свинячий голос".

"У свинячий голос" - означає дуже пізно.

Яке походження має фразеологізм "у свинячий голос"? Звідки взявся даний вислів? Можливо є якісь схожі вирази з цим же значенням?

1 Answer 1

6

Найпоширеніша версія походження цього фразеолоґізму така:

Колись давно свиней виганяли пасти. Жадібні свині дуже часто додому поверталися вночі й подавали свинячий голос – рохкали, вищали. Таким чином, люди почали говорити «у свинячий голос», маючи на увазі «дуже пізно».

Джерела: Мова - ДНК нації. Світ фразеолоґізмів.

Схожий вираз знаходимо ось тут:

(несвоєчасно, запізно – з сл. приходити, з’являтися та ін.) у свинячий голос;

(наприкінці, коли всі розходяться) на шапкобрання.

До школи учень у свинячий голос приходить (Яновський, 1, 1954; с. 26); Та ми ж пішки поспіємо на шапкобрання. Так буде, як у ту неділю: люди з церкви, а ми в церкву (Карпенко-Карий, 1, 1960, с. 398).

Трохи інший, але дотичний вираз є тут:

після других півнів - дуже пізно, далеко за північ;

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.