0

Підскажіть, будь ласка, як правильно зробити морфологічний розбір слова. Дякую

 • Дуже похвально, що ви намагаєтеся відредагувати запитання, але мушу сказати, що зміни, які внесені, є недостатніми. Для того, щоб запитання стало якісним, воно має бути точним і воно повинно демонструвати спробу самостійно відповісти. Загальні правила морфологічного розбору є в підручниках, і робити копію підручника сенсу нема. Але якщо ви зіткнулися з якоюсь конкретною проблемою, то вкажіть, у чому са́ме вона полягає. Будь ласка, перегляньте сторінки tour, How to Ask а також «Якими мають бути гарні запитання і відповіді». – bytebuster Mar 22 '18 at 18:30
 • Добре, вибачте за незручності. Буду намагатися виправитись. Дякую. – Alina Germanova Mar 22 '18 at 18:35
3

Усе залежить від частини мови. Наприклад, інформацію брала із Острів знань:

Іменник

 1. Початкова форма.

 2. На яке питання відповідає в реченні.

 3. Істота чи неістота.

 4. Власна чи загальна назва.

 5. Конкретне чи абстрактне значення, збірне, речовинне.

 6. Рід, число, відмінок, відміна, група (тверда, м’яка, мішана).

 7. Спосіб творення (якщо це похідне слово).

 8. Правопис.

 9. Синтаксична роль у реченні.

Прикметник

 1. Початкова форма.

 2. На яке питання відповідає в реченні.

 3. Розряд за значенням: якісний, відносний чи присвійний.

 4. Форма: повна чи коротка.

 5. Для якісних – ступінь порівняння.

 6. Група: тверда або м’яка.

 7. Рід, число, відмінок.

 8. Спосіб творення, якщо слово похідне.

 9. Особливості правопису.

 10. Синтаксична роль у реченні.

Числівник

 1. Початкова форма.

 2. На яке питання відповідає в реченні.

 3. Розряд за значенням: кількісний (дробовий, збірний), порядковий.

 4. Група за будовою: простий, складний чи складений.

 5. Рід, число (якщо є), відмінок.

 6. Спосіб творення, якщо слово похідне.

 7. Правопис.

 8. Синтаксична роль у реченні.

Займенник

 1. Початкова форма.

 2. На яке питання відповідає

 3. Розряд за значенням: особовий, зворотний, присвійний, вказівний, означальний, питальний, відносний, неозначений, заперечний.

 4. Рід, число, відмінок.

 5. Спосіб творення.

 6. Синтаксична роль.

Дієслово

 1. Початкова форма.

 2. На яке питання відповідає.

 3. Дієслівна форма: інфінітив, особова форма, родова, безособові дієслова, дієслова на –но, -то, дієприкметник, дієприслівник.

 4. Перехідне чи неперехідне.

 5. Вид.

 6. Спосіб: дійсний, умовний, наказовий.

 7. Час, проста чи складена форма.

 8. Якщо теперішній чи майбутній час, визначити особу та число.

 9. Якщо минулий час, умовний спосіб, то треба визначити рід в однині.

 10. Дієвідміна.

!!! Є така схема розбору наступних форм дієслова (однак нижче подаю чіткішу):

Якщо дієприкметник, то назвати такі ознаки: активний чи пасивний, час, вид, рід, число, відмінок.

Якщо дієприслівник, то назвати такі граматичні ознаки: час, вид.

 1. Особливості творення.

 2. Правопис.

 3. Синтаксична роль.

Прислівник

 1. На яке питання відповідає.

 2. Розряд за значенням: означальний, обставинний (місця, часу…).

 3. Для якісно-означальних – ступінь порівняння.

 4. Спосіб творення, від якої частини мови утворений.

 5. Правопис.

 6. Cинтаксична роль.

Прийменник

 1. Службова частина мови.

 2. Група за походженням: первинний, вторинний.

 3. Група за будовою: простий, складний, складений.

 4. З якою відмінковою формою вживається.

Сполучник

 1. Службова частина мови.

 2. Розряд: сурядний, підрядний.

 3. За вживанням: одиничний, парний, повторюваний.

 4. Група за будовою: простий, складний, складений.

 5. Правопис.

 6. Синтаксична роль.

Частка

 1. Службова частина мови.

 2. Група за значенням і вживанням.

Вигук

 1. Окрема частина мови, що виражає емоції. Волевиявлення, звукові реакції мовця, етикет.

 2. Розряд за значенням: емоційний, спонукальний, звуконаслідування, звертання до тварин, мовний етикет.

 3. Роль у реченні, розділові знаки при вигуку.

Щодо дієприкметника та дієприслівника, раджу сайт http://online-hw.com/content/s_t-pravila/rozbori.html, де подано:

Морфологічний розбір дієприкметника

 1. Особлива форма дієслова.

 2. Початкова форма (дієприкметник у називному відмінку чоловічого роду однини).

 3. Активний чи пасивний.

 4. Вид (доконаний, недоконаний).

 5. Час (теперішній, минулий).

 6. Число.

 7. Рід (в однині).

 8. Відмінок.

 9. Синтаксична роль.

Зразок

Мамин хліб був обсипаний зернятками тмину.

Обсипаний – дієприкметник, поч. ф. обсипаний, пасивний, доконаний вид, минулий час, однина, чоловічий рід, називний відм., присудок.

Морфологічний розбір дієприслівника

 1. Особлива форма дієслова.

 2. Вид (доконаний, недоконаний).

 3. Час (теперішній, минулий).

 4. Перехідність (перехідний, неперехідний).

 5. Синтаксична роль.

Зразок

Білий димок, хвилюючись, здіймається догори.

Хвилюючись – дієприслівник, недоконаний вид, теперішній час, неперехідний, обставина.

| improve this answer | |
 • 1
  Не варто вставляти пробіли (проміжки) на початку рядка. Таке форматування призначене для програмного коду (такий текст має негарний шрифт, сірий фон і неправильно читається екранними читачами, що їх люди використовують через вади зору або для зручності). Зате ви можете почати рядок з цифри і крапки (наприклад, 0. Початкова форма чи 1. Початкова форма — це означатиме автоматичнонумерований перелік) або з зірочки чи дефіс-мінуса (* Початкова форма чи - Початкова форма — це означатиме маркований перелік). – Sasha Mar 22 '18 at 14:17
 • 1
  Тепер уже все гаразд чи ще щось потрібно зробити? – Oksanka S. Mar 22 '18 at 14:32
 • Якща Вам самій таке оформлення подобається — то все гаразд (ну, наприклад, я не знаю, чому на оригінальному сайті пункти нумерують, а Ви ні — чи це навмисне, чи це випадково). – Sasha Mar 22 '18 at 14:40
 • Якщо я правильно зрозуміла, то Ви це мали на увазі? Я правильно виправила? – Oksanka S. Mar 22 '18 at 14:51
 • 2
  Коли є володіння анґліьської, то про формати можна почитати тут – stegetsj Mar 22 '18 at 15:03

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.