0

Добрий день. Сьогодні почула такий вираз як "скакав в ґречку". Що він означає?

1
  • Якщо ж Вас влаштовують відповіді і Ви їх приймаєте, ставте, будь ласка, прапорець "✔". Таким чином збільшується рейтинг. Дякую за розуміння!
    – Oksanka S.
    Mar 22, 2018 at 12:54

1 Answer 1

4

На сайті Світ слова (Фразеологічний словник) автори подають так:

Скакати, скочити в гречку в ролі прис. — зра­джувати своїй дружині; вступати в незаконні інтимні зв'язки з сторонньою жінкою.

До січового товариства вступали і жонаті, і нежо­наті, але доступ жінкам на Січ гостро заборонявся, так само заборонялося козакам баламутити заміжніх жінок, що називалося — скакати в гречку (Панч, Гомоніла Ук­раїна, 1954, стор. 226); Злі язики розпускали плітки, начебто його (Сидора Сидоровича) Жанночка скаче в гречку з Михайлом Чорногором (Дмитерко, Нарече­на, 1959, стор. 213); Голів тих знали ми чимало, — Куди їх потім заподіто?!. Бо кожен мав якусь замашку, Що викликала заперечку. Той заглядав частенько в пляшку, А той тайком скакав у гречку (Воскрекасенко, І всерйоз і жартома, 1960, стор. 26); — Дивіться, ще оступимось... Скочимо в гречку. — А чого б не скочити? (Мушкетик, Чорний хліб, 1960, стор. 105).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.