0

Вітаю. Підкажіть, будь ласка, як більш грамотно сказати дівчині про її красу? Красива чи гарна?

1

Сучасний словник української мови подає такі статті:

КРАСИ́ВИЙ, а, е. Те саме, що га́рний

Високий, красивий, він прямо поступив у двір(Панас Мирний)

ГА́РНИЙ, а, е, вищ. ст. кра́щий і лі́пший, рідко гарні́ший, а, е.

Який має привабливу зовнішність, привабливі риси обличчя; вродливий.

Тільки тепер усі побачили, який він був гарний, стрункий, широкогрудий – справжній красень(О. Гончар);

Цей лейтенант гарний на вроду і зовсім юний. Йому років двадцять (Є. Доломан).

Отже, на означення привабливості можна використовувати прикметники і гарна, і красива.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.