2

Мабуть багато людей чули такий фразеологізм "жижки трусяться". Фразеологічний словник української мови цілком пояснює його значення. А як щодо слово "жижки"? Що воно означає?

3

Визначення із словника української мови online (1-8 томи)

ЖИЖКИ жи́жо́к, мн., розм. Задній бік колін, підколінні сухожилки. Сказав Явтух Рябку: – Оце тебе за те По жижках .. так гарно пошмагали, Що Пан із Панею сю цілу ніч не спали (П. Гулак-Артемовський)

1
  • обожемій українська має слово для заднього боку колін. МАРВЕЛОС. ІНКРЕДІБЛ. пане @bytebuster, можете видаляти коментар, як побачите, просто я мав висловитися.
    – P. Vowk
    Mar 22 '18 at 17:21

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.