3

Кожен у своєму житті давав згоду на щось, погоджувався з кимось. В українській мові для цього існує два слова — згідний та згодний, які нібито є абсолютними відповідниками. Але деколи, все-таки, ми не можемо вживати слово "згодний" — "...згідно з законом" чи "...згідно з наказом". Чи може слово "згодний" таки не варто вживати? У яких випадках доцільно вживати "згодний" та "згідний"? І чи можна використовувати слово "згоден"?

3

Від Лесі до Андруховича або від Лесі до Шкляра.

І все це через Довженка.

1. Згідний

  1. Те саме, що зго́дний. Я не згідна з тим, щоб для розуміння чиїх-небудь віршів треба знати життєпис автора (Леся Українка); Перед тим як попрощатися, він завжди підходить до неї з винуватим виглядом, знявши шапку і намагаючись здаватися в усьому з нею згідним, промовляє одну й ту ж фразу: “Ну, прощай, стара!” (О. Довженко); Я згідний відносно Пряшева, але в ньому мені довелося намотати безліч кругів навколо автовокзалу, і це був майже розпач (Ю. Андрухович).
  2. з чим. Відповідний до чого-небудь. – Головна річ: .. поставити питання і дати на нього відповідь, згідну зі звісними нам фактами (І. Франко);
  3. діал. Придатний, корисний. До того дожурюся, що не згідна буду ні людям, ні собі (Ганна Барвінок).

2. Згодний

  1. Який дає, виявляє згоду (у 1 знач.). [Паріс:] Слухай, сестро, як ти мене затримала для того, щоб я такі слова приймав від тебе, то я на те не згоден (Леся Українка); Він повернувся швидко і повідомив, що генерал згодний прийняти делегацію (Ю. Смолич); // у знач. вставн. сл. – Ви недооцінюєте нашу скромну працю. Так, вона брудна, згоден, але я ще ні на кого не впливав силовими методами (В. Шкляр).
  2. з ким – чим. Який має однакові з кимось погляди, дотримується того самого способу дії; солідарний з ким-небудь у чомусь. [Павло:] Якщо Яким згоден у речах з Терешком, то я становлю парубоцтву відро горілки (М. Кропивницький);

Висновок

Отже, за найновішим повним тлумачним СловникомУМ-20, всі три слова (згідний, згодний і згоден) є літературними, ними можна користуватися без засторог.

Коментар

Абсолютними відповідниками ці слова є тільки по першому значенню, але, як ви слушно завважили, у значенні відповідності до чого-небудь "згодний" використовувати не можна.

3

Обидва слова присутні у Словнику української мови online. Томи 1-8

ЗГОДНИЙ, ЗГОДЕН 1. Який дає, виявляє згоду (у 1 знач.).Наш воротар тільки мовчки потакував, – ми були згодні на все (Ю. Яновський); Родичі переказали, що Лукіян Середа згоден віддати за Грицька дочку (А. Головко); 2. з ким – чим. Який має однакові з кимось погляди, дотримується того самого способу дії; солідарний з ким-небудь у чомусь. Якщо Яким згоден у речах з Терешком, то я становлю парубоцтву відро горілки (М. Кропивницький);

ЗГІДНИЙ 1. Те саме, що зго́дний. Я не згідна з тим, щоб для розуміння чиїх-небудь віршів треба знати життєпис автора (Леся Українка) 2. з чим. Відповідний до чого-небудь. – Головна річ: .. поставити питання і дати на нього відповідь, згідну зі звісними нам фактами (І. Франко)3. діал. Придатний, корисний.

Можемо використовувати обидва слова.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.