14

З огляду на усталені переклади системи Drupal словосполучення, human readable перекладається як легке для читання , що є не зовсім відповідним до антоніму machine name і часом заважає зрозуміти, що мається на увазі.

Який відповідник можна використати в даному випадку?

2
 • Можете навести приклад в контексті? (Наприклад, може, вистачить просто «розбірливий» (2).)
  – Sasha
  Feb 13, 2017 at 20:50
 • 1
  На правах особистої словотворчості: «людинопридатний», «машинопридатний». Не підтверджено мовною практикою.
  – PY PY
  Sep 30, 2017 at 20:10

2 Answers 2

12

От що кажуть Ольга Кочерга і Володимир Пілецький у своїй статті Процесові прикметники в українській мові:

Завважимо також, що українська мова поступово усуває скальковані з англійської через посередництво російської мови прикметники на позначення пасивної здатности з суфіксом -абельн-: (не)читабельний, (не)презентабельний, (не)транспортабельний, (не)комунікабельний тощо. Натомість вона відновлює (чи творить наново) слова з такою самою функцією за допомогою українських словотворчих суфіксів: (не)читний, (не)презентовний, (не)транспортовний, (не)комуніковний тощо. Варто звернути увагу на питомі чи запозичені основи таких слів. Правила дериваційної граматики української мови твердять, що питома основа притягує питомі суфікси, а іншомовна — іншомовні. Гібриди, як правило, набувають експресивно-оцінного забарвлення. Отже, запозичені основи транспортабель-, операбель-, комунікабель- та інші вже припасовано до граматичної системи української мови за допомогою суфікса -н-. У такий спосіб відбулося їх засвоєння. Чи дійсно кращі від цих утворень гібриди на зразок комуніковний, покаже їх конкурування у мовній практиці. Можливо, свою нішу займуть обидва варіанти.

Отже, readable краще перекласти як читний, що і вимовляти, і писати зручніше. А легкий для читання можна подати як легкочитний.

РЕД: Виявляється можливі відповіді доступні на у статті на r2u, наприклад,

 • human-readable = людиносприйня́тна, сприйня́тна для люди́ни
 • machine-readable = машино(з)чи́тна, опрацьо́вна

І варіанти для readable - прочитний, розбірливий, читабельний, читомий.

5
 • 1
  Але ж "readable" та "human readable" це різні речі (контекст другого значно вужчий).
  – s0nata
  Feb 13, 2017 at 19:15
 • @s0nata В іншій відповіді пан bytebuster запропонував відмовитись від частини human, я запропонував такий варіант, хоча дійсно, переклад із human був би доречнішим.
  – Yola
  Feb 13, 2017 at 19:26
 • @s0nata а варіанти машиночитний і людиночитний я не наважився запропонувати, через людиноненависницький, який якби ненавидить людину, а не людина когось.
  – Yola
  Feb 13, 2017 at 19:28
 • 1
  хм, гарне зауваження щодо "людиноненависницький". А як щодо "рукописний" - "писаний рукою"?
  – s0nata
  Feb 13, 2017 at 20:59
 • 'читний' - звучить добре )
  – Mykola
  Nov 14, 2017 at 9:55
9

СУМ пропонує варіант читабельний — який легко читається, має великий попит серед читачів; ходовий.

Я майже цілий тиждень правив цей матеріал, приводив його до читабельного вигляду. Друкуємо... — Павло Автомонов, В. Кошик, 1954, 117

Є книжки цілком пристойні — грамотні й читабельні — про які одначе не хочеться сказати й слова, доброго чи поганого.. їх зміст живе тільки разом із шрифтом, яким вони надруковані, і — прочитані — вони забуваються з легким серцем — Юрій Смолич, VI, 1959, 177

Особиста думка — суфікс -абельн- цілком годиться для постійного вживання у подібних випадках, і не лише для слова readable.

Стосовно частини human — вважаю (особиста думка), що його можна пропускати.

Тобто, у випадку дихотомії machine name vs. human-readable, це буде машинна назва і читабельна назва, відповідно.

1
 • 2
  Завжди вважав читабельний та інші подібні словоутворення калькою з російської мови, хоча такий варіант особисто мені подобається.
  – sashaeve
  Feb 14, 2017 at 8:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.