2

Таке містичне слово як чорт має багато відповідників — нечиста сила, диявол, дідько. Та нещодавно я почула ще одне — люципер. Спочатку подумала, що це помилка. Адже слово люцифер чула давно, та й Вікіпедія не знає ніякого люципера. Але заглянувши в словник таки знайшла це слово. То ж як правильно "люципер" чи люцифер?

| improve this question | | | | |
3

Спочатку коротка відповідь, потім докази.

Коротка відповідь

Обидва слова є цілком літературними, ви правильно зазначили, що слово "чорт" має багато відповідників. Користуйтеся тим, яке вам більше подобається, або тим, яке стилістично доцільніше у тій чи іншій ситуації.

Докази

Щодо "люцифера" питань у вас, я так розумію, не було, тож докази по "люциперу":

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка.:

Люци́пер, ра, м. Люциферъ, дьяволъ. Шевч. 592. Чуб. І. 166. Пойде Ірод сам до аду люциперу на пораду. Чуб. III. 359.

СУМ-11:

ЛУЦИ́ПЕР, ЛЮЦИ́ПЕР, а, чол. Те саме, що біс1. На дітей своїх не глянув Луципер проклятий! (Тарас Шевченко, I, 1951, 366);

СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE.ТОМИ 1-8. (А-МІШУ́РНИЙ) (або СУМ-20):

ЛУЦИ́ПЕР, ЛЮЦИ́ПЕР, а, ч. 1. (з великої літери). Те саме, що люци́фе́р 1. – Що се за гайдамака? – питав зачудуваний Луципер (І. Франко); Та народу юрба, наче глуха, непорушно стояла, Здавалося, їй байдуже, де тут Люципер, а де Христос (Д. Павличко). 2. розм. Біс, чорт. – Разом вони робили, то хай би разом i вiдпочивали, – казав дядько i кляв тих луциперів, якi додумалися повтискати в залiзо смерть (М. Стельмах)

| improve this answer | | | | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.