2

На Мова — ДНК нації зіткнулась з такою картинкою enter image description here В даному випадку показано, що гадати не може бути синонімом слова ворожити. Але в СУМ-11 слово гадати та ворожити синоніми. То ж чи правильно гадати на Івана Купала?

4

В Академічному тлумачному словнику (1970—1980) наведено такі значення дієслова гадати:

ГАДАТИ 1, аю, аєш, недок.

  1. про кого — що і без додатка. Думати, розмірковувати. // Мріяти. Гадати думу (думку, гадку) — те саме, що Думати думу (думи, думку) (див. думати).

  2. перев. з спол. що. Мати думку, міркування з якого-небудь приводу; вважати. // Передбачати, припускати.

  3. з інфін. Мати намір що-небудь робити. // Сподіватися.

ГАДАТИ 2, аю, аєш, недок., заст. Ворожити.

Серед російсько-українських словників знаходимо гадати як відповідник російському гадать лише у Словарі росийсько-українському 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.)

Логічним висновком є такий: дієслово гадати у значенні ворожити для української мови є застарілим, тому і не рекомендується для вживання.

2

Згідно із Словником синонімів ці слова є синонімами

ВОРОЖИ́ТИ (вгадувати що-небудь на картах, воску, по долоні і т. ін.), ГАДА́ТИ заст.;ЗАГА́ДУВАТИ (намагатися знайти відповідь за якимись прикметами). - Коли я була маленькою, то до нас зайшла ворожка-циганка і ворожила мені, що я буду щаслива (В. Гжицький); Пані сидить і гадає на картах (Марко Вовчок)

У Словник фразеологізмів також використовують, як синоніми

ба́́ба [ще] на́́двоє ворожи́́ла (гада́́ла). Невідомо, чи відбудеться, здійсниться щось, чи ні; побачимо.

У СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE.ТОМИ 1-8. (А-МІШУ́РНИЙ) слово "гадати" вже немає визначення "ворожити" лише перші три варіанти з СУМ-11.

Тому краще розмежувати ці два слова та надати перевагу слову "ворожити", у значені передбачати майбутнє.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.