2

В українській мові вживають два слова "казначейство" та "скарбниця" з однаковим значенням. Але чи властиве українській мові слово "казначейство"?

Якщо розглядати такий приклад як "державне казначейство", то мало б бути "державна скарбниця". При цьому чомусь спостерігається вживання обох словосполучень.

Тлумачення із СУМ слова "скарбниця" (повне):

СКАРБНИЦЯ, і, ж. 1. Урядова установа, яка відає державними коштами, державним майном.

А ось тлумачення слова "казначейство"

Слово "казначейство" потрапило в українську мову через російське запозичення посередництвом тюркських мов.

То виходить, що вживання "державне казначейство" не властиве українській мові?

1 Answer 1

3

В академічних російсько-українських словниках слово казначейство перекладається як скарбниця, скарбівниця, скарбовня.

У Словнику української мови у 20т. вже маємо казначейство у значенні скарбниця з поміткою застаріле і усталена назва державного органу:

КАЗНАЧЕ́ЙСТВО, а, с. 1. заст. Те саме, що скарбни́ця

  1. У сучасній Україні – офіційна назва державного фінансового органу, що забезпечує збір державних доходів і їх використання згідно з державним бюджетом, здійснює управління державним боргом, емісією білетів державної скарбниці та цінних паперів.

У мовній консультації знаходимо короткий підсумок:

У сучасній українській мові функціонують фінансові терміни казначейство та скарбниця, засвідчені словниками з тотожним значенням. В офіційних державних документах надають перевагу запозиченому слову казначейство (СТП, с. 168), тоді як мовознавці наполягають на поверненні питомого терміна державна скарбниця, оскільки його фіксують авторитетні лексикографічні джерела (РУСНТ, с. 176; ТБ, с. 151; ЗВС, с. 202, 437)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.