7

Мабуть кожен у своєму житті писав привітання з днем народження. У соціальних мережах безліч листівок на цю тему і майже на кожній з них слово "День" написано з великої літери. Та згідно з чинними правилами правопису цей випадок не входить до тих, у яких хоч одне зі слів потрібно було б писати з великої букви.

Чи є якесь пояснення такої розбіжності між правилами і практичним вжитком? Може, є якісь точніші настанови, згідно з якими в певних випадках можна писати «з Днем народження», а в інших — «з днем народження»? Чи все-таки кожен, хто пише «з Днем народження», робить грубу помилку?

2
4
  1. Ви правильно зазначили, що чинний правопис не включає "день народження" у список подій, назви яких пишуться з великої літери, адже це не державне свято, не історична подія, не реліґійна подія.

  2. За правописом йде й Авраменко, але при цьому каже, що у неформальному спілкуванні для підкреслення поваги до людини, яку вітаєте, можна написати "День народження" з великої літери.

  3. Білоус, Сербенська в "Екології українського слова" так само ставлять малу літеру:

Вживають: з дня народження. Правильно: від дня народження.

  1. Головащук у "Словнику-довіднику з українського літературного слововживання пише, що

"День" у назвах свят пишеться з великої літери.

Це чи не єдина книга, яка не дає уточнення з приводу того, у назвах яких свят "День" пишеться з великої літери.

  1. Гринчишин у "Словнику-довіднику з культури української мови" пише, що

у назвах знаменних дат пишеться з великої літери.

День народження навряд чи можна долучити до знаменних дат.

Так, можна зробити висновок, що для офіційного й літературного вжитку треба писати "день народження" з малої літери, але якщо ви хочете наголосити на своїй повазі до когось - у неформальному листуванні можна писати привітання з "Днем народження" з великої літери.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.