1

Телефонограма/лист/посилка прийшла чи прибула? В СМС з пошти посилка "прибула", а Cловник української мови не вказав прикладу з цими словами.

  • 1
    Може і приходити («прийшла»), і прибувати («прибула»), і надходити («надійшла» (і навіть бувати доставленою чи доставлятися). Варто дивитися за дієсловами, а не лише за іменниками. А тут у багатьох слів можна подивитися синоніми. – Sasha Mar 21 '18 at 15:11
1

1. Приходити

  1. тільки 3 ос. Доставлятися до місця призначення за вказаною адресою; надходити.

Л. П. Косач (Українка), лист "До М. М. Коцюбинського":

Тепер я оце від двох тижнів пробуваю в гостині у п. Ольги Кобилянської, отже, ми зважили послати наші вкладки літературні вкупі, та ще взяли три вірша від п. Маковея, що теж тут в Чернівцях мешкає. Сподіваємось, що наша посилка прийде ще не занадто пізно.

2. Надходити

  1. Приходити на місце призначення, доставлятися куди-небудь (про щось відправлене, послане і т. ін.).

З листів Бориса Антоненка-Давидовича:

Насамперед, хочу повідомити Вас, що нарешті надійшла посилка, яку Ви надіслали ще в грудні.

3. Прибувати

  1. Доставлятися на місце призначення; надходити куди-небудь (про речі). // Надходити за адресою (про поштові відправлення).

Авторів рівня пані Косач чи Антоненка-Давидовича тут знайти не можу. Цитата з Коцюбинського, що наведена у словнику, не має зв’язки "прибувати"+"посилка", натомість там є "відповідь"+"прибувати", тож не можу вважати це за приклад.

Обережний висновок:

За словником всі ці слова можна використовувати у значення надходження листа/посилки на пошту/за адресою, але я б не зловживав словом "прибувати".

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.