8

Багацько прізвищ у нас закінчуються на "-енко". На Вікіпедії пишуть, що таких 60% з українських прізвищ. Також пишуть, що син людини з прізвищем Коваль міг отримати прізвище Коваленко (син Коваля). Цікаво чому "-енко" це означає, звідки воно прийшло?

1

1 Answer 1

8

Українська мова: Енциклопедія на сторінці 533 пише, що суфікс -енко разом з кількома иншими (-юк, -чук, -як, -чак, -ик, -чик, -ко, -ка, -ок, -онок, -еня, -я, -ча, -чо, -ець, -цьо, -ина) початково був демінутивним, зменшувальним, отже колись слово коваленко означало «маленький коваль», потім «син коваля», «син Коваля», а потім перетворилося на родове ім’я, прізвище родини, яку започаткував коваль на прізвисько Коваль.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.