4

Які книги з української мови найкраще розтолковують правила щодо наголосу? Незрозуміло, як пояснити іноземцям те, що наголос рухомий і як його рухати.

2
  • Стосовно запитань про джерела, тут така історія. (1) взагалі-то, на Stack Exchange не дуже заохочуються запитання, які запрошують до відповідей, які містять необмежений список чогось (бо такі відповіді схильні до того, щоб бути субʼєктивними, і серед кількох відповідей неможливо обрати «правильну»); (2) ми мали дискусію на цю тему, наразі наш висновок — краще такі запитання тримати на Ukrainian Language Meta;
    – bytebuster
    Mar 22 '18 at 0:22
  • (3) що ми, власне, і робимо: за оцим тегом маємо кілька дописів, де зберігаються списки джерел; (4) оця відповідь має секцію, яка стосується наголосів, і в сусідніх відповідях ще трошки є.
    – bytebuster
    Mar 22 '18 at 0:23
2

Наголос можна перевірити на сайті Словники України online, а також в СУМ-11 деякі слова.

Словник-довідник Складні випадки наголошення

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.