3

Нещодавно виконуючи переклад наткнувся на англійське слово "techie" в значені "людина, яка цікавиться технікою". Переглядаючи англо-українські словники, я знайшов переклад "технік", однак в академічному словнику це слово не має потрібного значення. Цікаво, що російською мовою його можна перекласти як "технарь" і означає "человек, который интересуется техникой". Отож, питання: чи є в українській мові слово-відповідник, яке б мало таке саме значення і його можна було б використовувати для перекладу?

3
  • 1
    А що кажуть словники? Ви десь шукали? Ми заохочуємо наших користувачів демонструвати спробу самостійно відповідати на запитання. Це додає контексту, робить запитання цікавішими і стимулює інших до відповідей. Mar 21, 2018 at 13:14
  • 1
    В усіх онлайн агло-українських словниках слово перекладалося як "технік". Проблема в тому, що в академічному українському тлумачному словнику визначення цього слова не підходить по значеню, адже означає людину яка професійно займається ремонтом або розробкою технічних засобів, чи є студентом навчального закладу технічного спрямування. В російкому ж варіанті "технарь" має значення "человек, который знает и любит технику". Отже, чи є в українській мові слово, яке б означало "людина, яка б цікавилась технікою"? Mar 21, 2018 at 18:03
  • 1
    Чудово. Тоді, будь ласка, відредагуйте edit запитання, щоб усі оці пояснення стали частиною запитання, а не коментарем. А коментарі ми потім видалимо, коли вони стануть зайві. Mar 22, 2018 at 0:01

1 Answer 1

1

Кембриджский англо-русский словарь

techie - человек, интересующийся техникой, технарь

Російсько-український народний сучасний словник 2009–

Технарь, разг. – технар. [— Мене як математика, технаря цікавило: для чого потрібна взагалі мова? Ну що з того, що зникне мова? (Леонід Плющ)]

Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови

Технар -я, ч. , розм. 1. Фахівець із технічного обслуговування літаків. 2. Той, хто працює в галузі техніки, технічних наук.

В українській мові є слово "технар", але дещо з іншим значенням ніж в російській. На жаль, точного відповідника до означення "людина, яка цікавиться технікою" не знайшла.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.