2

У новинах ми часто чуємо повідомлення про аварії та катастрофи, де ведучий вживає такі фрази: " біля 100 жертв" чи "близько 100 жертв". Донедавна думала, що обидва ці вирази правильні. Але наткнулась у Вікіпедії на думку, що вираз "біля 100 жертв" є неправильним. Хоча у тлумачному словнику і біля, і близько означені як такі, що вживаються для позначення приблизної кількості. То ж як правильно вживати ці слова?

1 Answer 1

3

У сучасному Словнику української мови подають таку інформацію:

БІ́ЛЯ, прийм., з род. в.1. Уживається на позначення місця; коло, близько, недалеко.

Ти знаєш.. Чого Еней приплив к Латину І біля моря поселивсь (І. Котляревський)

УВАГА! 2. розм. Уживається на позначення приблизної кількості; близько.

Біля сотні озброєних мисливців-старовірів товпиться коло тайгової дзвіниці (О. Довженко).

Офіційний сайт Української мови подає цікаву доволі інформацію:

Іноді сплутують значення прийменників біля та близько.

Прийменник біля + родовий відмінок = позначення місця: Дніпра, біля будинків, біля станції метро. На місце можуть вказувати ще прийменники близько та коло: близько Києва, коло хати.

Але для позначення приблизної кількості вживаються тіль­ки прийменники близько та коло: близько (коло) десятої години, близько (коло) тридцяти днів, близько одного кілометра. А вислови на зразок «біля п'ятої години», «біля двох кілограмів» не відповідають літературній нормі.

Отже, прийменники біля та близько як взаємозамінні при будь-яких конструкціях, зокрема наведених Вами можна використовувати, проте лише у розмовному стилі, якщо ж говорити про літературну мову, зокрема науковий, офіційно-діловий стиль тощо, то краще дотримуватись тієї інформації, що зазначена на Офіційному сайті Української мови.

2
  • 1
    Підступно користуючись посадовим становищем, зауважую, що мені здалося, що ви рідко голосуєте за запитання і відповіді. Репутаційні бали — другий за важливістю наріжний камінь діяльності Stack Exchange (другий після якісних матеріалів). Тому закликаю вас не нехтувати голосуванням. Голосуйте одразу та багато! Mar 21, 2018 at 13:11
  • добре, частіше голосуватиму)
    – Oksanka S.
    Mar 21, 2018 at 13:24

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.