4

Завжди думула, що імость чи Їмость — це український відповідник російського слова матушка, попадья, тобто дружина священика. Вікіпедія дає визначення цього терміну, як дружина українського греко-католицького священика. Але в тлумачному словнику української мови я не зустріла такого слова. Натомість є слово попадя.

Чи має слово імость чи їмость право на існування в українській мові?

1
  • Вкажіть, буль ласка, як правильно називати дружину православного священика? Бо в нас, на Франківщині, слова "матушка", "попадя" вживають тільки до дружини священника російського підпорядкування. Commented Jan 15, 2020 at 13:27

1 Answer 1

3

Натомість на Офіційному сайті Української мови у розділі Словник синонімів знаходжу словникову статтю з іншою лексемою, де згадується "попадя":

ПАНІМАТКА

Синоніми до слова ПАНІМАТКА: мати, господиня ; ц. попадя; зв. ПАНІ; паньматка.

Отож паніматка = попадя. Лексеми ж "їмость" там не подають.

Проте сучасний Словник української мови містить (!) таку статтю:

Ї́МОСТЬ, Ї́МОСЦЬ, і, ж., зах.Дружина священика.

За священиків молімось, За дяків, чернецтво, їмость (В. Багірова)

Зауважу, що у Словнику української мови 1970-1980рр подається таке значення іменника піп:

ПІП, попа, чол., розм. Духовне звання у православній церкві, середнє між єпископом і дияконом.

[Палажка:] Чом же ти у попи не постригся, коли в тебе мати попадя була? (Панас Мирний, V, 1955, 228);

Таким чином термін "попадя" є похідним від терміна "піп". Якщо ж ми говоримо про греко-католицьку церкву,то тут на означення священика є або власне термін "священик", або "панотець". Ані в того, ані в іншого дружину "попадею" не називали, лише "їмостю".

Отже, використання терміну "їмость" практикується, особливо у греко-католицькій церкві.

1
  • 1
    Додам, що «їмость» у СУМ-20 має помітку «зах» (можливо, «західноукраїнське», хоча я не знаю точно, як у них «зах» розшифровується).
    – Sasha
    Commented Mar 21, 2018 at 12:35

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.