6

Що таке кореляція? Як визначити у словосполученні «дівчина-красуня» частина «красуня» - прикладка чи це словосполучення з кореляцією? Чи і те, і інше? За підручником Загнітко "Синтаксис", дівчина-агроном - кореляція, але чому не прикладка?

1
  • 1
    якщо вам підходить відповідь, можете "прийняти" її - клавіша під стрілочками голосування за чи проти відповіді на питання. до того ж, я зараз вам відредаґую питання, а ви подивіться, як це робиться. вітаю на сайті, сподіваюсь, вам тут буде затишно.
    – P. Vowk
    Commented Mar 21, 2018 at 9:34

1 Answer 1

5

Це не взаємовиключні речі.

Прикладка — це те, яку роль слово виконує в реченні (зазвичай прикладку розглядають як різновид означення).

Кореляція (в одному із значень цього слова) — це підвид зв'язку в словосполученні; умовно вважаймо, що це те, яку роль слово відіграє в словосполученні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.