6

Скажіть, будь ласка, яке ж словосполучення правильне: "надсилати листа" чи "відправляти листа"?

На Офіційному сайті Української мови натрапила на таке речення: "Намагайтеся надсилати листи в конвертах відповідного розміру."

У сучасному Словнику української мови подається така інформація:

ВІДПРАВЛЯ́ТИ, я́ю, я́єш, недок., ВІДПРА́ВИТИ, влю, виш; мн. відпра́влять; док. 1. що.Посилати, відсилати що-небудь кудись, організовувати відсилання, перевезення чогось.

Тобто з’являється ще третій варіант "посилати листа".

То ж як правильно? Чи є відмінність у використанні цих дієслів? Якщо так, то у чому вона полягає?

1 Answer 1

5

Російсько-український словник сталих виразів надає такі варіанти:

отправлять, отправить письмо надсилати, надіслати (посилати, послати, відправляти, відправити) лист (листа).

отправлять, отправить телеграмму надсилати, надіслати (посилати, послати, відправляти, відправити) телеграму.

В консультації з культури мови маємо докладний розгляд цього питання з висновком:

Один популярний посібник з сучасної ділової мови містить таку пораду: мовляв, посилати можна лист, а відправляти — телеграму. Чи справді це так? У Словнику української мови читаємо, що дієслова посилати та відправляти є синонімами і навіть тлумачаться один за допомогою другого. Отже, посилати — ‘відправляти що-небудь поштою, передавати через посильного; надсилати’; відправляти — ‘посилати, відсилати щось куди-небудь, організовувати відсилання, перевезення чогось’. Тут же цитовано наших класиків: «Кривинюк наганяє, щоб дописувала, бо має йти на вокзал відправляти листа» (Леся Українка); «— Відправте свою пошту та й підночуйте в мене» (М. Коцюбинський). Цю подібність і взаємозамінність дієслів підкреслено й у тлумаченні слова телеграма, яку можна давати (дати, посилати, послати), тобто ‘відправляти якесь повідомлення телеграфом’. Відомий розмовний фразеологізм бити телеграму. Наведені слова синонімізуються і з лексемою надсилати — ‘доставляти, посилати що- небудь поштою або через когось; посилати’. Пам’ятаєте, у Ліни Костенко: «Пишіть листи і надсилайте вчасно, Коли їх ждуть далекі адресати..». Надсилати, як показують матеріали картотеки Інституту української мови, можна матеріал, гроші, посилку, відповідь, вітання, співчуття, запрошення, лист, бандероль, повідомлення. Ці ж іменники поєднуються зі словом посилати. Слова гроші та лист можуть вживатися й у родовому відмінку — грошей, листа. Поширений вислів посилати бандероллю. Отже, листа й телеграму можна і посилати, і надсилати, і відправляти

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.