1

Розібратися самій у цьому питанні духу не стало... Згідно з цим джерелом http://slovopedia.org.ua/34/53399/33264.html Значення слова “зустрічається” (як калька з російської встречается), ми на заміну вживаємо “трапляється”. Але, якщо перекласти слово “трапляється” на російську то бачимо інше значення слова взагалі - “случается” ! https://translate.google.com/m/translate?hl=ru#ru/uk/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F

Як діяти в цій ситуації?

1
  • А якого результату ви очікували від останньої дії? Навіщо це слово взагалі після усього перекладати іншою мовою? З якою метою? Mar 21, 2018 at 1:05

2 Answers 2

1

Нічого складного тут нема. При зворотньому перекладі багатозначних слів отримуємо часто переклад іншого значення слова. Беремо багатозначне слово з російської мови "встречаться":

Значение слова встречаться Ударение: встреча́ться несов. Сходиться, сближаться, двигаться с разных сторон навстречу друг другу. Попадаться навстречу кому-л., оказываться на пути кого-л. 2) Сталкиваться в противоборстве, поединке, вступать с кем-л. в схватку. Выступать в спортивном состязании. 3) Проводить время вместе с кем-л.; видеться. Видеться с кем-л. для деловой беседы, обмена мнениями и т.п. разг. Быть в близких, интимных отношениях. 4) Наблюдаться, попадаться, бывать. Возникать, случаться. Быть встреченным каким-л. образом.

Толковый словарь Ефремовой

Відповідно до різних значень мають уживатися різні українські слова.

  1. Зустрічастися - в сенсі зближатися СУМ
  2. Сходитися - коли це в поєдинку СУМ
  3. Бачитися - в сенсі близько спілкуватися СУМ
  4. Траплятися - власне, попадатися, про що було ваше питання сум
1

За СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE, дієслово зустрічатися є цілком природнім і трапляється у творах українських класиків. Тенденція останніх років віднаходити кальки з російської іноді призводить до немотивованого таврування росіянізмами. Російсько-український словник А.Кримського наводить такі відповідники до рос. встречать(ся):

Встреча́ть, -ся, встре́тить, -ся – стріча́ти, -ся, стрі́нути, -ся, стріва́ти, -ся, стрі́ти, -ся, зустріча́ти, -ся, зустріва́ти, -ся, зустрі́ти, -ся; (застигнуть) зу́спі[и]ти кого́, спобі́гти; (итти навстречу) перестріва́ти кого́, перестріча́ти, перестрі́ти кого́; (случайно) здиба́ти, -ся, зди́бати, -ся, поди́бувати, -ся, нади́бати, спотика́ти, -ся, спітка́ти, -ся.

Попада́ться, попа́сться – 1)(встречаться, случаться) трапля́тися, тра́питися (редко потра́питися), здиба́тися, зди́батися, сов. спітка́тися, нагоди́тися, луча́тися, лучи́тися, зустріча́тися, зустрі́(ну)тися, знахо́дитися, знайти́ся.

Російсько-український народний сучасний словник 2009–

Сталкиваться, столкнуться – зштовхуватися, зштовхнутися; стикатися, зіткнутися; (спихиваться) спихатися, зіпхнутися, спихнутися, стручуватися, струтити; зштовхуватися, зштовхнути, (диал.) зударятися; (встречаться) зустрічатися, зустрітися, зустрінутися; стрічатися, стріватися, стрітися, стрінутися; (случайно) здибуватися, здибатися; (сводиться) зводитися, звести, (мног.) позводити; (наталкиваться) натрапляти, натрапити

Якщо питання полягає у доречному перекладі слова трапляється, то можна послуговуватися дієсловами попадаться, сталкиваться. Якщо про правомірність використання слова зустрічатися, то головне - перевірити значення на відповідність контексту.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.