1

При виконанні мною перекладу українською мовою часто виникали сумніви щодо терміна "e-mail". В текстах-оригіналах написаних українською мовою зустрічалося вживання як "е-мейл", так і залишалося англомовне написання "e-mail". То яке все ж таки доречне використання?

  • Якщо ж Вас влаштовують мої відповіді і Ви їх приймаєте, ставте, будь ласка, прапорець "✔". Таким чином збільшується рейтинг. Дякую за розуміння! – Oksanka S. Mar 20 '18 at 22:59
3

Щодо перекладу терміна, то однозначного перекладу не знайшла. Здебільшого трапляються наступні варіанти.

в англійсько-українському словнику з ІТ подають так:

email = електронна пошта

В Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) міститься такий переклад:

e(-)mail ~ = електро́нна адре́са.

Автори Англійсько-українсько-англійського словника наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) вважаю, що:

email ~ = бокс [скри́нька] електро́нної по́шти.

На цьому ж сайті Dict.com перекладають термін так:

e-mail n

Однина e-mail

Множина e-mails

(інформ.) еме́йл, електро́нна по́шта

З Вашого дозволу висловлю і свою думку. Я вважаю, що краще використовувати для письма українською мовою, але не сам термін, а його відповідник. Адже це те саме, що писати якийсь твір і вживати, наприклад, замість слова мама англійське "mum".

  • Ще можна спробувати варіант "е-пошта". – AnnaT Mar 22 '18 at 14:49

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.