3

Вже довгий час цікавить таке питання: як правильно вживати словосполучення "підводити підсумки" чи "підбивати підсумки"? В Академічному словнику зазначається, що можливе вживання обох варіантів:

Підбивати (підбити, підводити, підвести, робити, зробити і т. ін.) підсумок (підсумки) — робити висновок із чого-небудь, узагальнювати щось.

Не впевнена, але вважаю, що краще вживати "підбивати підсумки".

1
  • 1
    подивіться, будь ласка, як я відредаґував питання. виглядає краще? якщо так, то, будьте ласкаві, наступного разу робіть свої пости більш читабельними.
    – P. Vowk
    Mar 20 '18 at 20:25
3

На Офіційному сайті Української мови, щодо якого вже один із дописувачів
Ukrainian Language beta наголошував, що (сайт) є не офіційним, вказано таку інформацію:

ПІДСУМОВУВАТИ

Синоніми до слова ПІДСУМОВУВАТИ: підбивати балянс , підводити підсумки; П. узагальнювати, робити висновки . ПІДСУМОК, МАТ. сума; (діяльности) наслідок, результат, ур. АПОТЕОЗА.

На сайті Мова- ДНК нації доволі цікавий приклад подають:

Підводять очі олівцем, а підсумки підбивають.

Таку ж інформацію подає й Волощак М. (Неправильно-правильно) та Рогоза Б. (Уроки державної мови)

У Словнику української мови, якщо ввести слово "підбивати" знайшла такі варіанти:

Підбивати (підбити) риску (рисочку), підбивати (підбити) під свою руку, клинці підбивати, підбивати (підбити) ноги, підбивати (підбити) на гріх.

Як бачимо, варіанту "підбивати підсумки" нема. Проте якщо ввести "підсумок" - вискакує Ваша інформація:

Підбивати (підбити, підводити, підвести, робити, зробити і т. ін.) підсумок (підсумки).

На сайті Оnlinecorrector вказано, що варіант "підводити підсумки" використовувати не рекомендовано (!), бо вважається, що це скалькована конструкція, Тож варто її краще замінити на стилістично правильний варіант: підбивати підсумки, підсумовувати. Такого ж висновку дотримуюсь і я.

3

Якщо подивится на ГРАК-10, то в текстках частіше вживається "підбити підсумки"

CQL для пошуку:

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.