9

Зрозуміло що першим кроком треба відкинути закінчення "-енко". Та саме слово "дорош" викликає питання - що це означає?

Пошук дає людей у котрих "Дорош" - прізвище. Є версія що Дорош - це спрощене ім'я Дорофій (або навіть походить від єврейського імені Дорон - "подарунок"), або що це якось пов'язане з козацтвом.

Отже питання таке - яка версія найбільш обґрунтована?

0

1 Answer 1

10

Прізвище Дорошенко походить від грецького імені Дорофій.

Дорофій/Дорофей =
δώρον /дорон/, подарунок
+
θεός /θеос/, Бог

А точніше, від зменшеної/народної/просторічної форми від цього імені — Дорош.

Власне кажучи, лексичне значення таке саме, як і в імені Богдан, а також Одарка/Дарина.

2
  • Іще Теодор/Феодор/Федір — те саме значення.
    – Sasha
    May 29, 2017 at 9:12
  • Зауважу, «Дорош» принаймні в радянські роки використовувався й офіційно в документах (кажу як онук Василя Дорошовича), то й не таке вже й просторічне.
    – PY PY
    Sep 30, 2017 at 18:54

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.