2

На сайті uk.WorldwideDictionary.org (Всесвітній словник української мови) пише, що: кошти - це множинний іменник, тобто має форму лише множини і вживається у значенні "гроші, капітал, матеріальні цінності".

Проте є вислів "за власний кошт". Наприклад: "Порошенко за власний кошт орендував на Мальдівах цілий острів". (Взято із ТЕКСТИ.ORG.UA)

Аналогічно і зі словом "гроші". Теж на цьому ж сайті uk.WorldwideDictionary.org (Всесвітній словник української мови) вказано, що іменник "гроші" - множинний. Але є вислів "гріш тобі ціна", де, ймовірно, іменник "гріш" походить від "гроші".

Отже, чи можна вживати в однині множинні іменники: кошти - кошт; гроші - гріш? Чим пояснюється таке їх використання?

(Виходить дещо не логічне запитання, бо одне заперечує інше, але на пракладах бачимо, що не все так просто).

1 Answer 1

2

Щодо слова кошт, то існує форма однини, парадигму наводить Словник.юей. Тлумачний словник в статті слова кошт відсилає до кошти, але містить приклади із формою однини:

 1. Гроші, капітал, матеріальні цінності. — Чого вже я не робив, як не побивався, скільки й кошту стратив, а все-таки нічого не вдіяв (Олекса Стороженко, I, 1957, 230); Власним (своїм і т. ін.) коштом — за власний рахунок, за власні гроші. Ми все будували своїми силами, своїми руками, своїм коштом, не чекаючи на допомогу із закордону (Іван Цюпа, Україна.., 1960, 59); На чиї кошти (чий кошт) — за чий рахунок. Дома пояснили йому, що магістрат прислав віз, і цей вивозив сміття цілий день на кошт Гершка (Осип Маковей, Вибр., 1956, 359).

 2. рідко. Те саме, що витрати; видатки. Шумне, легке життє [життя].. тягло за собою немалий кошт (Іван Франко, VIII, 1952, 234); ♦ Хитро-мудро та невеликим (недорогим) коштом — розумно та з малими витратами. Хочеться так, щоб хитро-мудро та невеликим коштом (Номис, 1864, № 3106).

 3. у знач. присл. коштом. За чийсь рахунок, за чиї-небудь гроші. Тепер на Україні розгорнулось будівництво шкіл-інтернатів коштом колгоспів (Радянська Україна, 4.VI 1959, 1); // Використовуючи що-небудь; за рахунок чогось. Акторський склад змінювався постійно коштом припливу нових сил з Києва і Одеси (Юрій Смолич, Театр.., 1940, 182).

 4. заст. Забезпечення, постачання. Торгується [Кузьма Трохимович] і требує [вимагає] багацько: дай йому і кошту, і грошей скільки забажа (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 6).

Щодо множинного іменника гроші, що є похідним від гріш, то його сучасне значення ширше за значення іменника гріш. В значенні "гроші взагалі" форма однини вживається як евфемізм. Множина від гріш матиме наголос на останньому складі.

4
 • Не слід будувати свою відповідь лише на slovnyk.ua. Річ у тім, що slovnyk.ua, незважаючи на його зручність, не лише не має жодного стосунку до НАНУ, а взагалі не зазначає ніякої інформації про власний колектив авторів/редакторів (я маю на увазі орфографічну частину slovnyk.ua (тлумачну він бере із СУМ-11)). Тобто, хоч slovnyk.ua часто містить корисну інформацію, але довіряти йому можна лише якщо ця інформація дублюється в інших словниках (за які хоч хтось відповідає).
  – Sasha
  Commented Mar 20, 2018 at 9:21
 • «Тлумачний словник в статті слова кошт…» — варто зазначати який саме тлумачний словник. Бо є СУМ-11 (тут, тут і також у slovnyk.net), є СУМ-20 (тут), є ВЕССУМ (перший розділ тут, тут і тут) і, мабуть, інші (хоч більшість базується на СУМ-11, але у певних тлумаченнях є різниця).
  – Sasha
  Commented Mar 20, 2018 at 9:21
 • Щодо орфографічних словників, яким можна довіряти… Я знаю «Словники України on-line» — він дуже незручний, трішки застарілий і містить помилки — але це все-таки УМІФ НАНУ. Але, власне, будь-які електронні чи паперові словники, де зазначені колектив авторів / редакційна колегія (а не словник на example.com від самого example.com).
  – Sasha
  Commented Mar 20, 2018 at 9:25
 • 1
  @Sasha, дякую за зауваження. Замінила посилання. На жаль, я за межами України, доступу до паперових словників не маю. Commented Mar 20, 2018 at 9:47

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.