2

В Антисуржику знайшла лише варіант "зварювальник".

У Словнику української мови - усі три варіанти.

Цікавить, чи можна використовувати усі три терміни на позначення тієї самої професії? Чи є між цими словами "відтінок"? Якщо так, то чим вони між собою відрізняються?

1

Тлумачний словник української мови віддає перевагу більш частотній на час складання статей назві зварник. Зварювальник і зварювач подає як рідковживані. У значеннях вони тотожні - "фахівець, що займається зварюванням." Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) надає цікавий варіант:

Спогріва́льник, -ка – сварщик.

Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) вказує лише один відповідник:

Сварщик – зва́рювач (-ча).

Варіативність суфіксів -ник і -ч на позначення професій дуже докладно висвітлено в статті Стаховської Н. Ф.. Якщо спиратися на це дослідження, то зварник не відповідає принципам утворення українських назв професій.

1
  • 2
    «Словник української мови» 2010-х років уже не подає біля «зварювальник» слова помітки «рідко». Отже вважаймо, що «зварник»=«зварювальник» (хоч у переліку професій лише «зварник»). Щодо «зварювач», то він має ще одне значення (причому без помітки «рідко») — «пристрій для зварювання».
    – Sasha
    Mar 20 '18 at 9:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.