0

Часто помічаю, що слово "онлайн" пишуть у різних статтях або через дефіс, або разом. Шукала правопис цього слова в інтернеті. У Вікіпедії написано "онлайн", але в інших словниках не знайшла відповіді. То як писати правильно "онлайн" чи "он-лайн"?

2
 • 1
  У яких статтях ви знайшли через дефіс? У яких словниках шукали? Логічно, наприклад, припустити, що у Грінченка (1907) цього слова нема. :-)
  – bytebuster
  Mar 18, 2018 at 21:46
 • @bytebuster, підтримую запитання bytebuster. Варто зазначати приклади місць, у яких Ви бачити разом і дефісно, у самому тексті запитання (і в яких сучасних словниках Ви шукали або що Ви не знаєте, де знайти сучасні словники).
  – Sasha
  Mar 19, 2018 at 9:39

1 Answer 1

1

Старіший орфографічний словник «Словники України on-line» (2008) містить написання «он‑ла́йн».

В той же час трішки новіший тлумачний «Словник української мови» в 20 томах, хоч і не має ще в інтернеті опублікованих томів на літеру «О», але містить написання «онлайн» (і лише таке) в прикладах до 6-го тому (2015):

ІНТЕРНЕ́Т-КА́МЕРА, и, ж[іночий рід]. <…> У Дубні встановлено інтернет-камери, завдяки яким можна стежити за життям міста в режимі онлайн (з газ.).


ІНТЕРНЕ́Т-НОВИ́НИ, и́н, мн[ожина] (одн[ина] інтерне́т-нови́на, и, ж[іночий рід]). <…> Інтернет-новини в режимі онлайн; Незалежні інтернет-новини.
КА́СКО, невідм[інюване], с[ередній рід], фін. <…> Розрахунок вартості поліса автомобільного каско можна зробити в офісі вибраної страхової компанії та в режимі онлайн за допомогою автоматичного розрахунку (з мови реклами).

Хоч такий висновок зарано робити на основі лише двох словників, але складається враження, що маємо тенденцію переходу від написання «он-лайн» (чи неусталеного написання) до написання «онлайн» (можливо, подібно до того, як це відбувалося в англійській мові). Що однак не обовʼязково означає неможливість дефісного написання. Англійською, наприклад, дозволені обидва варіанти: «on-line» і «online» (причому, що цікаво, перший ми бачимо прямо у назві словника 2008 року, а другий — словника 2015) — хоч друге і вживається в наш час значно частіше.

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика і споріднені науки) О. Кочерги і Є. Мейнаровича (2010) також містить написання «онла́йн». Також деякі словники фіксують «онла́йн-…» як першу частину складених слів (наприклад, «онла́йн-словни́к») і навіть прикметник «онла́йновий», що ще більше ставить під сумнів доречність дефіса.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.