3

Часто помічаю, що слово "онлайн" пишуть у різних статтях або через дефіс, або разом. Шукала правопис цього слова в інтернеті. У Вікіпедії написано "онлайн", але в інших словниках не знайшла відповіді. То як писати правильно "онлайн" чи "он-лайн"?

2
 • 2
  У яких статтях ви знайшли через дефіс? У яких словниках шукали? Логічно, наприклад, припустити, що у Грінченка (1907) цього слова нема. :-) Mar 18, 2018 at 21:46
 • @bytebuster, підтримую запитання bytebuster. Варто зазначати приклади місць, у яких Ви бачити разом і дефісно, у самому тексті запитання (і в яких сучасних словниках Ви шукали або що Ви не знаєте, де знайти сучасні словники).
  – Sasha
  Mar 19, 2018 at 9:39

2 Answers 2

2

Старіший орфографічний словник «Словники України on-line» (2008) містить написання «он‑ла́йн».

В той же час трішки новіший тлумачний «Словник української мови» в 20 томах, хоч і не має ще в інтернеті опублікованих томів на літеру «О», але містить написання «онлайн» (і лише таке) в прикладах до 6-го тому (2015):

ІНТЕРНЕ́Т-КА́МЕРА, и, ж[іночий рід]. <…> У Дубні встановлено інтернет-камери, завдяки яким можна стежити за життям міста в режимі онлайн (з газ.).


ІНТЕРНЕ́Т-НОВИ́НИ, и́н, мн[ожина] (одн[ина] інтерне́т-нови́на, и, ж[іночий рід]). <…> Інтернет-новини в режимі онлайн; Незалежні інтернет-новини.
КА́СКО, невідм[інюване], с[ередній рід], фін. <…> Розрахунок вартості поліса автомобільного каско можна зробити в офісі вибраної страхової компанії та в режимі онлайн за допомогою автоматичного розрахунку (з мови реклами).

Хоч такий висновок зарано робити на основі лише двох словників, але складається враження, що маємо тенденцію переходу від написання «он-лайн» (чи неусталеного написання) до написання «онлайн» (можливо, подібно до того, як це відбувалося в англійській мові). Що однак не обовʼязково означає неможливість дефісного написання. Англійською, наприклад, дозволені обидва варіанти: «on-line» і «online» (причому, що цікаво, перший ми бачимо прямо у назві словника 2008 року, а другий — словника 2015) — хоч друге і вживається в наш час значно частіше.

Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика і споріднені науки) О. Кочерги і Є. Мейнаровича (2010) також містить написання «онла́йн». Також деякі словники фіксують «онла́йн-…» як першу частину складених слів (наприклад, «онла́йн-словни́к») і навіть прикметник «онла́йновий», що ще більше ставить під сумнів доречність дефіса.

0
3

СУМ-20 вже маїть цього слова, де пишиться разом.

ОНЛА́ЙН, інформ.

 1. присл. У режимі реального часу; перебуваючи, спілкуючись у мережі “Інтернет”. Книги доступні для читання онлайн і для завантаження у відповідному форматі (з навч. літ.); Грайте онлайн безкоштовно і без реєстрації! (з мови реклами).
 2. у знач. ім., род. у, ч. Перебування, спілкування в режимі реального часу в мережі “Інтернет”. Частка онлайну становила 0,5 % в обороті компанії (з газ.); Присутність політиків в онлайні є чудовим безкоштовним майданчиком для привернення уваги ЗМІ та електорату (із журн.).
 3. у знач. прикм., невідм. Те саме, що онла́йновий. Електронні заяви абітурієнтів, подані в режимі онлайн за допомогою мережі “Інтернет”, будуть ураховуватися приймальними комісіями ВНЗ і мати таку ж силу, як і їхні паперові копії (з газ.).

Са́ме слово наче підпадаїть під таке правило правописа 2019:

§ 35. Загальні правила правопису складних слів

Правопис слів разом і з дефісом

 1. Разом пишемо

  1. слова з першими часто вживаними іншомовними частинами на голосний і приголосний: абро-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, смарт-, соціо-, теле-, фіто-, фолк- (фольк-), фоно- та ін.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.