2

Щодо утворення фемінітивів, інформації багацько. А от цікавить те, чи утворюються назви чоловічих професій, які історично були лише жіночими? Якщо так, то як саме? Це стосується, наприклад, такого, як повія.

2 Answers 2

2

До повії існує „повнїше“ слово повійниця.

Слоўник української мови Грінченка:

Повія, -вії, ж. = повійниця. Мир. ХРВ. 313. Мабуть назнав десь повію всесвітню та й віється. Мир. ХРВ. 324.


Повійниця, -ці, ж. Потаскуха. Мир. ХРВ. 158. Чи не з повійницею бува якою спізнався. Мир. ХРВ. 296.

Слоўник української мови в 11 книгах:

Пові́йниця, , жін., рідко. Те саме, що пові́я. Чи не з повійницею, бува, якою спізнався [Чіпка], то соромно признаватись?.. (Панас Мирний, I, 1949, 326).

Відси нескладно утвороти чоловічого роду: пові́йник.

1
 • Це доволі цікава інформація, таке слово ніколи мені не траплялося! Дякую!
  – Oksanka S.
  Commented Mar 19, 2018 at 9:35
2

«Проститу́т»

По-перше, слід зазначити, що українська мова, окрім слова «повія», має ще слово «проститу́тка». Це не є росіянізмом, адже саме явище в українській мові називається «проститу́ція» (і це слово походить з латини). Від нього легко утворюється іменник чоловічого роду «проститу́т».

Хоч це слово («проститу́т») і відсутнє у словниках, але значення його очевидне і воно вживається доволі давно (зокрема в переносному значенні — «продажна людина, запроданець»):

 • Михайло Грушевський, «Гімн вдячності», зокрема у книзі 4 то́му 50 «Літературно-наукового вістника» (Львів–Київ, 1910):

  Все вони, все землячки, різних калібрів і категорій, від дешевеньких проститутів, що за п’ятачок від стрічки писатиме донос на батька рідного, і до тих, кого доля посадила на верхи сучасної культурності, дала змогу «говорити перед Європою».

 • Юрій Мошинський, «У світі мистецьких чарів. Враження з подорожі» (Чикаго, 1963):

  Якось не можу себе примусити по­важати вуличних артистів, хоч, може, між ними є й добрі, але думка, що вони себе понижують, торгуючи ескізиками, не давала ніколи спокою й наставляла вороже до артистів-«проститутів».

Інші варіанти

У словнику Грінченка, а також інших словниках (Уманець і Спілка, Ніковський, Кримський і Єфремов) наводяться такі варіанти для слова «проститутка»:

 • ба́хурка;
 • бендю́жина, биндю́жина;
 • бо́ска;
 • димтя́нка, діптя́нка;
 • па́плюга;
 • розтру́ха;
 • трав’я́нка;
 • финдю́рка;
 • фльо́ндра;
 • хво́йда;
 • хльо́рка.

Від деяких з них, можливо, легше утворити чоловічий рід, ніж від слова «повія», наприклад: «баху́р» (є в «Словнику української мови», зокрема лайливе в значеннях «розпусник; залицяльник, полюбовник»), «бендю́г»/«бендю́га́»/«биндю́г»/«биндю́га» (є у словниках у значеннях «палка» та «кінь-ломовик»), «розтру́х» (здається, нема в словниках), «финдю́р(ик)» (здається, нема в словниках), «хльор» (здається, нема в словниках) тощо.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.