3

У Словнику української мови все ж подається визначення обидвох лексем:

ХАЗЯ́ЙКА, и, жін. Жіночий рід до хазяїн.

ВЛА́СНИЦЯ, і, жін. Жіночий рід до власник.

Проте виникає питання: а чи слово "хазяйка" - це, випадково, не калька з російської мови? Чи можна використовувати цю лексему?

1 Answer 1

3

Вжиток

Слово власник має єдине значення — особа, яка володіє майновими правами на обʼєкт.

Хазяїн — більш широке поняття, яке, окрім прав власності на обʼєкт, ще може означати:

 • розпорядник, у т.ч. тимчасовий;
 • ділова людина — як властивість характеру;
 • винаймач робочої сили;

Тому слово хазяйка можна використовувати як у ролі синоніма до власниця, так і в контексті: «мама пішла на базар, а донька сьогодні — хазяйка», де слово «власниця» не застосовується.

Етимологія

Словʼянське слово хазяїн, згідно Фасмеру, запозичене з татарського.
Слово ходжа («вчитель, пан, старець») — споріднене.
Там же вказується, що це слово уперше зустрічається у XIV столітті (1382 рік), за 350 років до створення «російської» мови. Тому ні про яку кальку з російської йтися не може.

Чтиво

Є ще слово господар, стосовно якого існують версії, що господар споріднене з сучасним англійським словом host («господар») — через ПІЄ *gʰóspot- ("той, хто приймає гостей").

Є ще ґазда — яке, схоже, теж походить із того самого ПІЄ *gʰóspot-.

5
 • services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=15171&page=498 СУМ-20 з вами не погоджується і має таке значення слова "власник": // Хазяїн когось (перев. людей, тварин).
  – P. Vowk
  Mar 18, 2018 at 11:26
 • та й СУМ-11 з вами не погоджується, бо то слово має не єдине, значення, а цілих три, і якщо марксистсько-леніністським можна знехтувати, то оцим - ні: // Особа, якій властиве щось.
  – P. Vowk
  Mar 18, 2018 at 11:29
 • @P.Vovk, цікаво. Ви можете написати іншу відповідь, яка робить протилежні висновки.
  – bytebuster
  Mar 18, 2018 at 16:42
 • я думав, ви свою виправите або доповните. наївно, виходить, думав. ладно, як буде час, може, напишу й свою.
  – P. Vowk
  Mar 18, 2018 at 17:00
 • але якщо доповните, то поставлю стрілочку вгору замість стрілочки донизу!
  – P. Vowk
  Mar 18, 2018 at 17:01

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.