4

Питання, на яке досі не можу дати собі відповіді. Щодо імен Яна та Іванна, у Вікіпедії взагалі бачу, що варіант імені Яна - це Яніна.

Також у мене є знайома, в якої, наприклад, у паспорті пише Іванна, а називає себе Яна. Після мого зауваження на те, що це різні імена, вона все ж переконує, що ні.

В Інтернет-журналі для жінок Жіночі примхи теж знаходжу інформацію, що Яна = Яніна, адже друге ім’я взято в дужки.

На офіційному сайті Державної служби статистики України Головного управління статистики у Львівській област "Імена", де подано тлумачення, походження i значення імен, читаю:

Яна

 • походить від слова янус – імені древньоримського бога сонця і світла (латинське).

 • жіноча форма імені Ян (західнослов'янської і прибалтійської форми древньоєврейського імені Іоанн, Іван – «милість божа») (слов’янське). Янка

 • Божа благодать (давньоєврейське).

Таким чином тут додають ще і варіант "Янка".

На цьому ж сайті подають окремо статтю з іменем Іванна:

 • життєва (слов’янське). Іванка, Іва

 • життєва; від ява - світ життя; іва (золота верба) - дерево життя (давньоєврейське).

Отож ланцюг збільшується до таких "варіантів":

Яніна, Яна, Янка, Іванна, Іва.

Отже, це однакові імена? Наприклад, якщо в якихось одних архівних документах буде написано ім’я "Яна", а в інших - Яніна (йдеться про одну і ту ж особу), то відповідно до мовних норм вважатиметься що це одна і та ж особа? А також цікавить, у зв’язку з чим пішло таке розгалуження: одні імена на ян-, інші - на іван-.

2 Answers 2

6

Походження цих 2 імен (розглядатимемо на основі чоловічих імен від яких утворилися жіночі) знаходимо в Етимологічному словнику т. 6, ст. 546-547 ст., а саме походження ім'я ЯН (запозичене з польської мови): enter image description here

Етимологічний словник т.2, с.288 також пояснює походження імені ІВАН: enter image description here

Як стає зрозуміло з цих словникових статей, обидва імені мають спільне походження, а саме - грецьке. Однак, це 2 різних імені, 2 різні словникові статті. Іван - через церковнослов'янську запозичене в давньоруську з грецької, Ян -запозичення з польської, і пов'язане з лат. "Іоанн". Саме цими різними шляхами запозичення можна пояснити таке розгалуження на -ян- і -іван-.

1
 • 1
  Дав свій голос за вашу відповідь. Попрошу лише верхню світлину замінити на ідентичну з додатковим рядком згори, щоб було зрозуміло, що це таки запозичення з польської, а не якоїсь іншої мови.
  – P. Vowk
  Sep 28, 2018 at 14:47
2

Із словника-довідника "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська

Іванна

Яна

Дивимося чоловічі імена, від яких утворилися жіночі в цьомуж словнику-довіднику

Іван

Ян

Отже, Іванна, Яна, Яніна - це три різні імені, хоч і мають спільні скорочувальні та пестливі форми. Якщо в різних документах однієї особи вказані різні імена - згідно статті 28 Цивільного кодексу України - це вважається помилкою. Ім'я повино бути написане у всіх документах, однієї особи, однаково.

Оскільки, чоловічі імена, від яких утворилися жіночі мають різне походження так і почалося розгалуження на ян- і іван-.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.