0

Часто в розмовній мові, щоб уникнути тавтології, люди вживають ці три слова як взаємозамінні. документальна стрічка, кінофільм.

1
  • можна не тільки приймати відповіді, а й голосувати стрілочкою вгору, якщо вони вам подобаються. так користувач отримає ще більше рейтинґу і ще більше захоче відповідати на питання далі.
    – P. Vowk
    Commented Mar 17, 2018 at 15:18

1 Answer 1

1

Згідно із Словником синонімів

КІНОФІ́ЛЬМ, КІНОКАРТИ́НА, ФІЛЬМ, СТРІ́ЧКА, КІНО́ (розм.), КАРТИ́НА (розм.), ПЛІ́ВКА (розм.) Кожної суботи в училищному клубі новий кінофільм (І. Багмут); Все, що тут написано, в майбутню кінокартину, звичайно, не ввійде (О. Довженко); Ландшафт мінився щохвилини. Сергій мовчки пірнав у глиб берегів, і йому здавалося, що дивився він зараз найцікавіший фільм (Г. Епік); Автори стрічки ["Тіні забутих предків"] зуміли показати яскраві картини життя і побуту старої Гуцульщини (з журналу); Вже було пізненько і кіно, мабуть, уже давно закінчилося (Григорій Тютюнник); Праворуч - Нотр-Дам. І синерама, де в кіносеансах Паризьку плівку демонструють нам (Л. Дмитерко).

Кіно, фільм, стрічка можемо вважати повними синонімами.

Зокрема в СУМ представлені всі три слова:

СТРІЧКА Те саме, що кінофільм.

КІНОФІЛЬМ Твір кінематографії, призначений для показування на екрані; кінокартина.

КІНО 1. Кінематографія, кіномистецтво. 2. розм. Те саме, що кінофільм.

В усній мові можемо вживати всі ці слова, як взаємозамінні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.