2

Наприклад, є слово "чарувати". Якщо ж його розібрати за будовою, то буде: чар/ува/ти. Тут легко, бо бачимо, від якого слова утворено: чари.

Якщо ж проаналізувати слово "чаклувати" за аналогією до попереднього, теоретично вийде так: чакл/ува/ти.

А от як визначити, від якого слова походить лексема "чаклувати"? Якщо ж від чаклування, то можна і так: чаклув/а/ти.

Як тоді правильно розібрати за будовою?

1 Answer 1

3

Норми української літературної мови О. Синявський

чакл/ува/ти
чакл/ува/ння
чакл/ун/ство
чакл/івниця
чакл/ій
ча́кл/о

ЕСУМ 6, 227

чакло (колосове) (бот.) «актея колосиста (чернесь), Actaea spicata L.» Нед, Mak; — не зовсім ясне; можливо, повʼязане з чаклува́ти, оскільки рослина викликає тяжке отруєння. — Нейштадт 252—253

чаклувати чарувати», [чакли́] «чари», [чаклівни́ця] «чарівниця» Нед, [чаклі́й] «чаклун», чаклування, чаклун, чаклунка, чаклунство; — специфічно українське утворення не зовсім ясного походження; реконструювалася (Потебня РФВ 1 266) первісна форма *шакловати, яка також не має достовірної етимології; можливо, основа цього слова тюркського походження, пор. тур. çakmak «забивати; викрешувати (вогонь); блискати; здогадуватися, кумекати».

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.