18

Постійно зустрічаю як фриланс(ер), так і фріланс(ер), хоча фріланс - набагато частіше.

В українській Вікіпедії є головна стаття Фрилансер і перенаправлення з фрілансер. В самій статті вказано що

Фрила́нсер, також трапляється написання фрілансер (англ. freelancer — «вільний митець»)

проте нічого не вказано з приводу правильності чи помилковості вживання обох варіантів.

Інші приклади:

 • Біржа Proffstore - фріланс Україна
 • Глобал Фріланс - завдання з усього світу
 • Що таке фріланс - ФРИЛАНС.com.ua - Фриланс в Украине
 • Що таке фріланс і хто такі фрілансери
 • beFree - фріланс для українців
 • Що таке фріланс? Як заробити фрілансом? – Рада
 • Фрілансер (словник іншомовних слів)
 • Фріланс (slovnyk.ua)

В українському правописі читаю в розділі "III. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ":

"И" пишеться:

1) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним: дизель, динамо, диплом, директор, методика; інститут, математика, стимул, текстиль, тип; зиґзаґ, позиція, фізичний; марксизм, силует, система; цистерна, цифра; жирандоль, режим, джигіт, джинси; речитатив, чичероне; ширма, шифр; бригада, риф, фабрика;

Відповідно, роблю висновок, що правильний варіант все ж фрилансер.

Як насправді?

4 Answers 4

13

Фрілансер — це українське написання англійського слова freelancer.

Згідно з офіційними рекомендаціями, для транслітерування англійских слів треба подивитись на транскрипційни знаки, та транслітерувати кожен знак відповідними українськими літерами.

Англійська табличка:

№ п/п  Транскрипційні знаки  Українські літери
    англійської мови

...
14   i:           і
...

Freelancer транскрибується як /ˈfriːlɑːnsə/.

Звук "iː" траскрибується українською літерою "і". Тож правильно писати фрілансер.

2
 • 3
  Як щодо правила написання слів іншомовного походження з українського правопису, що я навів?
  – sashaeve
  Commented Feb 13, 2017 at 15:46
 • 2
  Але ця табличка транслітерації для власних назв (точніше — для «назв юридичних і фізичних осіб та їхніх адрéс»), а не універсальна.
  – Sasha
  Commented Feb 21, 2017 at 10:23
7

Фриланс та фрилансер згідно правила дев'ятки.


Пра́вило дев'я́тки — правописне правило української мови. У чинному правописі вимагає писати в запозичених загальних назвах після 9-ти приголосних, д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім "й") літеру "и" на місці "і": сигнал, динамо, принтер і т. д. — а не сігнал, дінамо, прінтер, як у першоджерелі.

Якщо за і в іншомовному слові йде літера, що позначає голосний, то правило дев'ятки не діє. Наприклад: діадема, діоптрій, тіофен, станція, адажіо, Чіо-чіо-сан.

Після приголосних у кінці невідмінюваних слів також пишеться літера "і": колі́брі, парі́, таксі́ (але таксист), Віші́, Замбе́зі, Ка́прі, Кара́чі, Нагаса́кі, По́ті, Сан-Сусі́, Фі́джі; Пестало́цці.

Також у власних іншомовних назвах може бути порушення "правила дев'ятки" - після д, т, з, с, р відбувається написання і (Дідро, Тіто, Зімбабве, Міссісіпі, Грімм).

Існує мнемонічне речення для полегшення запам’ятовування правила дев’ятки: де ти з’їси цю чашу жиру.

1
 • 1
  Зазначу, що в чинному правописі "правило дев’ятки" знаходиться в пункті, який розпочинається словами: "5. Залежно від позиції та вимови в українській мові і, у (ігрек) передаються також літерами і, ї та и." Тобто воно безпосередньо стосується лише передачі латинських літер i та y.
  – Paul Gor
  Commented Oct 19, 2018 at 16:47
4

«Словники України on-line» від УМІФ (2008) не містять ані фриланс(ер), ані фрілансер. Зате інші українські еквіваленти англійських слів на free… він пише з фри…:

 • фри́зер (freezer);
 • фриста́йл (freestyle);
 • фритре́йдер (freetrader).

Відповідно можна припустити, що й freelance(r) мало б писатися як фрила́нсер (тим більше, що згідно з § 90.5.в.1 «Правопису» 2015 мало б бути …и…) — хоча останню крапку мають поставити нові словники (що міститимуть це слово безпосередньо) і практичний ужиток.

Оновлення: кажуть, що «Новий словник іншомовних слів» за ред. Л. І. Шевченко (2008; ISBN 9789664980279; рекомендований Інститутом філології КНУ ім. Т. Шевченка) на с. 639 містить фріланс і фрілансер.

3

За Правописом (§90)

И пишеться:

1) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним

OnlineCorrector

enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.